Välkommen på översättarnas årsmöte med miniseminarium den 2 februari!

Publicerat den 27 januari 2013

Översättarnas årsmöte hålls lördagen den 2 februari och är den här gången utökat med ett miniseminarium. På programmet står bland annat en kortkurs i terminologi – specialanpassad för litterära översättare – och ett panelsamtal om turboöversättning. Dagen inleds med registrering kl 13.30. Läs hela programmet här.

Lämna en kommentar