Upprop om översättarnamn i Babel

Publicerat den 11 november 2013

Många översättare – och andra – har reagerat på att översättarens namn inte nämns i inslag om översatt litteratur i SVT:s litteraturprogram Babel. Trots flera påstötningar från både enskilda översättare och Översättarsektionen håller Babel fast vid denna linje. Nu prövar vi att skicka ett gemensamt brev till Babel och hoppas på underskrifter från så många översättare som möjligt. Hör av dig till Johanna Hedenberg på johannahedenberg@gmail.com senast den 14 november om du vill vara med och skriva under. Brevet följer nedan.

 

Hej!

Vi uppskattar Babel och är glada att det finns ett tv-program som helt ägnar sig åt litteratur både på bredden och djupet. Men som översättare har vi ibland reagerat på att våra egna eller kollegers namn inte har nämnts i olika inslag om översatt litteratur. Några av oss har skrivit till er om det. Av era svar till bland annat vår sektion i Författarförbundet förstår vi att det inte handlar om några enstaka missar utan om ett genomtänkt beslut. Marie Nyreröd förklarar att Babelredaktionen nämner översättarna när det ”känns viktigt och naturligt”, vilket det tydligen inte gör när man intervjuar en utländsk författare på engelska. Hon menar att det då handlar om originalet och att ni ”faktiskt inte berört översättarens upphovsrättsskyddade arbete”.

Att man mitt under en intervju ska nämna vem som har översatt en bok är det nog ingen som väntar sig. Men i de allra flesta fall visas boken i bild någon gång under programmet. Då är det väl ganska naturligt att sätta ut översättarens namn intill författarens och titeln? Eller nämna det om boken presenteras muntligt på svenska. Distinktionen mellan när man tar upp originalet och när man tar upp översättningen är heller inte särskilt klar. Om en intervju till exempel föregås av en kort presentation där man nämner något om författarens stil och språk, och bokens svenska titel, kan man då säga att det bara handlar om ”boken på originalspråket”? Redan i och med att man nämner titeln berör man faktiskt det faktum att boken är översatt, något som väl också är en förutsättning för att en författare ska medverka i Babel. Programmet brukar ju inte ta upp författare som inte alls är översatta till svenska.

Vi åberopar ingen lag eller annan regel. Att vårt arbete är upphovsrättsskyddat innebär självklart inte att vi har någon rättighet att alltid få våra namn nämnda när översatta böcker tas upp i tidningar, radio eller tv. Det handlar i stället om god publicistisk sed och ren anständighet. När man anger översättare i ett program om litteratur ger man en sorts konsumentupplysning till tittarna samtidigt som man visar respekt för vår yrkeskår. Det är märkligt att ledningen för SVT:s enda renodlade litteraturprogram tycker att det varken är viktigt eller naturligt.

 

Bästa hälsningar

12 kommentarer

 1. Ellen Freider skriver:

  Jag är inte själv översättare men håller till fullo med Översättarsektionens synpunkter. Ära den som äras bör. Det vore dessutom en service gentemot tittarna.

 2. Ingar Gadd skriver:

  Instämmer i uppropet.

 3. Bettina Jobin skriver:

  Inte nog med att översättare inte får någon rimlig pekuniär ersättning för sin sin kulturella gärning, se DN 2013-08-07, så nekas dem även den kulturella avkastingen av sitt värv. Det är inte bara snålt, det är skamligt av SVT.

 4. Ulrika Junker Miranda skriver:

  Det kan inte vara svårt att ange översättarnamnet när bokens framsida visas.

 5. Selene Hellström skriver:

  I många andra länder är översättarnas anseende betydligt högre än i Sverige. Det är på tiden att det korrigeras.

 6. Susanna Stevens skriver:

  Det är bara rättvis efter översättaren lägger ner så mycket tid och tanke för att literraturen kommer att vara så väl översatt som möjligt. Det är en konst och man borde få igenomkännande för det.

 7. Britt Arenander skriver:

  Jag har mejlat t Johanna Hedenberg för att säga att jag gärna vill skriva under brevet till Babel — men sen har jag inte hört ett pip. /Britt Arenander

  • helenahansson skriver:

   Britt, du kan lita på att Johanna har noterat din underskrift! Men hon har fått in så många underskrifter redan att hon kanske inte hinner svara alla personligen.

 8. Annika damm skriver:

  Skriver jag gärna under

 9. Elisabeth Lindberg skriver:

  Jag har arbetat som översättare i närmare 30 år och ständigt häpnats över den ofta rådande inställningen till vår yrkeskår (”alla-kan-väl-översätta”). Översättare har verkligen en avsevärt högre status i många andra länder, som Selene skriver här ovanför. Att inte ens public service kan ge oss detta enkla men ack så betydelsefulla erkännande är rent ut sagt oförskämt.

 10. Elisabeth Lindberg skriver:

  … dessutom är det väl en aning ironiskt i detta sammanhang att programmet heter just – Babel.

 11. Björn Larsson skriver:

  Jag översätter mycket litet, men är ganska mycket översatt, och vet hur oändligt viktigt det är med skickliga och samvetsgranna översättare. Vad jag inte begriper är varför Babel säger nej till att nämna och uppmuntra översättarens engagemang och insats. Det kostar ju inte något, bara ett par sekunders programtid här och där.

Lämna en kommentar