Avtal

Avtal, arvoden och kontrakt

På sidan om Översättaravtalet hittar du mer information om hur du bör agera nu när det gamla översättaravtalet inte gäller längre. All basinformation om översättningsuppdrag finns i Avtalsalfabetet, och under Avtalsrådgivning för medlemmar finns kontaktuppgifter för den som behöver mer hjälp.

 

Gemensamma europeiska riktlinjer för översättares villkor

CEATL (den europeiska samarbetsorganisationen för litterära översättare) har antagit sex ”budord” – rättvisa och rimliga villkor för litterära översättare. Läs dem här.

 

Rättigheter till översättningar

Söker du rättighetsinnehavaren till en översättning och/eller vill ha tillstånd för att använda en översättning? Kontakta i första hand ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige).

 

Standardöversättarkalkyl

Som ett steg i det fackliga arbetet har Översättarsektionen tagit fram den så kallade Standardöversättarkalkylen. Kalkylen visar ett typiskt inkomstår för en vanlig yrkesverksam litterär översättare. Årsinkomsten tar avstamp i resultatet från den senaste inkomstundersökningen som Författarförbundet genomförde 2012 och är därefter uppräknad enligt det index som minimihonoraret följer. Kalkylen gäller inkomståret 2014.

Klicka på följande länk för att se kalkylen: standardoversattarkalkyl

Har du frågor om Standardöversättarkalkylen? Skriv till styrelsen på styrelse@oversattarsektionen.se

 

Spara