Avtalsrådgivning för medlemmar

All basinformation om översättningsuppdrag finns i Avtalsalfabet.

För SFF-medlem: Om du behöver råd eller juristhjälp, t ex. med kontraktsgranskning eller bistånd vid tvist, skriv till SFFs ombud och jurister på juridik@forfattarforbundet.se

Vill du rapportera in ett arvode, skriv till arvodesrapport@forfattarforbundet.se. Ludvig Berggren ansvarar för arvodesrapporteringen. Läs mer om arvodesrapportering i Avtalsalfabetet.

Vill du ansluta dig till e-postlistan Avtal? Läs mer här.