Biskops-Arnö 2012

Språkgrupper

Engelska
Göran Andolf
Göran Fagerström
Lie Fredholm
Helena Hansson
Inger Johansson
Lena Karlin
Torun Lidfeldt Bager
Hans Magnusson
Leif Magnusson
Katarina Wallin

Franska
Helén Enqvist
Karin Lidén
Ulla Lundquist-Rosenqvist
Bengt Samuelson
Marianne Tufvesson

Spanska
Christina Dernevik
Melinda Hoelstad
Ingrid Wickström
Djordje Žarković
Eva M Ålander

 

Texter

Engelska
Hämta den engelska texten här.
Läs anvisningarna till den engelska gruppen här.

Franska
Hämta den franska texten här.
Läs anvisningarna till den franska gruppen här.

Spanska
Hämta den spanska texten här.
Läs anvisningarna till den spanska gruppen här.

 

Program

Hämta programmet för översättarhelgen här.