Hur blir man medlem?

För medlemskap i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund krävs att man har översatt minst två verk  och att dessa är publicerade. Ansökningsblanketten hittar du här.

 

Inval

Författarförbundets styrelse beslutar om inval efter det att ansökan behandlats av Översättarsektionens styrelse.

Skicka inte in några verk tillsammans med din ansökan men var beredd på att vi kan komma att begära in åberopade verk samt originaltexter till dessa. Det går bra att skicka in såväl översättningar som original i form av pdf-filer.

Krav på omfång:
• Skönlitterär prosa och sakprosa: Två verk publicerade på allmänlitterära förlag, med ett omfång av sammanlagt minst 240 sidor.
• Dramatik: Två helaftonsföreställningar med ett omfång av sammanlagt minst 200 sidor.
• Lyrik: Två verk med ett omfång som Översättarsektionens styrelse godkänner.

 

Välkommen med frågor till Lena Jonsson ( lena.overstyr.jonsson[at]gmail.com ) eller Klara Lindell ( klaraverbatext[at]gmail.com )

 

Ansökningsblanketten samt dina verk skickas till:

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Skickar du verk som pdf mejlar du dessa till Susanne Steneros, ss[a]sff.info