Lektörsanvisningar

Allmänt:

• Kvalitetsgranskningen är en bedömning av den sökandes förmåga att behandla sitt eget språk och att rätt återge originalets stilart och egenart.

• I varje ärende anlitas två lektörer, som granskar var sitt verk mot originalet.

• Ärendet ska skickas tillbaka vid risk för jäv.

• All hantering av invalsärenden ska behandlas konfidentiellt.

• Ett lektörsutlåtande ska innehålla följande:

– En kort beskrivning av boken (ej av författaren), på högst femtio ord.
– Ett helhetsomdöme om översättningen.
– En redogörelse för översättningens förtjänster och brister (ge gärna exempel).
– Ett förordande av bifall eller avslag.

Några frågor att tänka på vid bedömningen:

Är översättningen fullständig?

Om något är utelämnat – finns det fullgoda skäl för det, eller ser det ut att ha gjorts av slarv eller för att undvika svårigheter?

Är översättningen korrekt och noggrann?

Om det förekommer felaktigheter och avvikelser, är de så allvarliga och många att de drar ner översättningen som helhet? Kan felen och avvikelserna ursäktas? Uppvägs de av skickliga lösningar på svåra problem på andra ställen i texten?

Avspeglar stilen i översättningen stilen i originalet?

Är ursprungstextens särdrag återgivna i översättningen eller har det skett en överdriven normalisering? Har det vackra, det fula, det exotiska, det märkliga, det faktaspäckade och det slätstrukna bevarats?

Tillbaka