Fransk text till Biskops-Arnö

Den franska texten till översättarsemiariet på Biskops-Arnö är ett utdrag ur
den självbiografiska romanen ”Rien ne s’oppose à la nuit” av Delphine de
Vigan (2011), vald i samråd med Helén Enqvist, som översätter boken just nu.
Boken handlar om författarens mor, som var bipolär och begick självmord när
hon var sextio. En riktig familjesaga. Hämta pdf:en på:
oversattarsektionen.se/biskopsarno2012

Hör av dig om du har problem med att hämta eller öppna filen!

Vi ber dig översätta från och med sidan 20 (Depuis plus d’une heure Lucile
observait …) till och med det stycke som slutar längst upp på sidan 24
(… quelque chose qui la recouvrait tout entière, la submergeait). Skriv ut
original och översättning och ta med till seminariet.

Om du inte hinner med hela ditt pensum, är det ändå viktigt att du gör så
mycket du kan. Av erfarenhet vet vi att man på så sätt får ut mycket mer av
diskussionen och själv kan lämna värdefulla bidrag till kollegerna. Under
lördagens arbetspass får man inom varje språkgrupp själv bestämma hur man
vill arbeta. Det kan vara lämpligt att utse en person till gruppledare, som
har i uppgift att styra diskussionen. Deltagarna kan i tur och ordning läsa
några meningar av den egna översättningen tills man gått varvet runt. Därefter är det fritt fram för kritik och beröm.