Länkar

Här finns användbara länkar till andra svenska översättarorganisationer, våra nordiska systerorganisationer med mera.

 

Svenska översättarorganisationer

Översättarcentrum. En uppdragsförmedling för skön- och facklitterära översättare.

Föreningen auktoriserade translatorer.  FAT är en organisation för auktoriserade translatorer, dvs. översättare med statlig auktorisation av Kammarkollegiet.

Sveriges Facköversättarförening. I facköversättarnas organisation samlas översättare som arbetar med icke-litterära texter, bland annat för näringsliv och myndigheter.

 

Nordiska organisationer för litterära översättare

Norsk oversetterforening. De norska skönlitterära översättarnas organisation.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. De norska facklitterära översättarna ingår i fackförfattarnas organisation.

Dansk Oversætterforbund. En självständig del av Dansk Forfatterforening.

Finlands översättar- och tolkförbund. I Finland ingår de litterära översättarna i en organisation som samlar alla slags översättare och tolkar.

 

Internationellt samarbete

Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires. CEATL är ett europeiskt samarbetsråd för de litterära översättarnas organisationer.