Månadens översättare

Elin Svahn

Elin Svahn översätter från franska och engelska till svenska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu? Allåldersbilderboken LOTS (på […]

Anna Gustafsson Chen

Anna Gustafsson Chen översätter framförallt skönlitteratur från kinesiska. Bor i Västerhaninge. Från och med oktober är det jag som ansvarar […]

John Swedenmark

John Swedenmark översätter skönlitteratur från isländska, facklitteratur från franska och engelska, poesi från alla möjliga språk. Bor i Stockholm.   […]

Malin Bylund Westfelt

Malin Bylund Westfelt översätter skönlitteratur från engelska till svenska. Bor i Stockholm, sommarboende på norra Gotland.   Vad översätter du […]

Anna Lindberg

Anna Lindberg översätter från tyska och engelska till svenska. Bor i Stockholm. Vad översätter du just nu?
 ”Politiska fiktioner” av […]

Mattias Huss

Mattias Huss översätter fack- och skönlitteratur av alla slag, främst från finska men även engelska till svenska. Bor i Uppsala. […]

Birgitta Wernbro Augustsson

Birgitta Wernbro Augustsson översätter huvudsakligen skönlitteratur, från engelska och tyska. Bor i Växjö. Perfekt för mig som är skogsberoende.   Vad […]

Hanna Axén

Hanna Axén översätter skönlitteratur, mest från spanska men även någon enstaka engelsk titel. Bor för tillfället ett år på Mallorca, […]

Yukiko Duke

Yukiko Duke översätter från japanska till svenska. Bor i Stockholm.   Vad översätter du just nu?
 Shusaku Endos Tystnaden för […]

Joachim Retzlaff

Joachim Retzlaff översätter facklitteratur från mestadels tyska och engelska. Bor i Simrishamn, men mina rötter i Lund är inte helt […]

Tidigare » « Senare