Om Årets översättning

Priset Årets översättning delas ut årligen och gäller det senaste årets utgivning på allmänlitterära förlag. Prissumman är på 75 000 kronor, och utdelningen äger rum i oktober månad under invigningen av Stockholm Literature.

Priset har instiftats av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och finansieras med privata donationer. Syftet är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

 

Tidigare pristagare

Årets översättning 2010

Lena Heyman – för hennes översättning av Roberto Bolaños 2666.

Läs pressmeddelandet här.

Övriga finalister: Ragna Esséns översättning av Marie N’Diayes Tre starka kvinnor och Janina Orlovs översättning av Sofi Oksanens Utrensning.

 

Årets översättning 2011

Gun-Britt Sundström – för hennes översättning av Jane Austens Stolthet och fördom.

Läs pressmeddelandet och se diplomet och programbladet för prisutdelningen.

Övriga finalister: Ulla Ekblad-Forsgrens översättning av Friederike Mayröckers Scardanelli och Marianne Tufvessons översättning av Kim Thúys Ru.

 

Årets översättning 2012

Niclas Hval – för hans översättning av Nikolai Groznis Wunderkind.

Hedersomnämnanden:

Molle Kanmert Sjölanderför hennes översättning av Caitlin Morans Konsten att vara kvinna.

Kajsa Öberg Lindsten för hennes översättning från ryska av Svetlana Aleksijevitjs Kriget har inget kvinnligt ansikte.

Läs pressmeddelandet och se programbladet och pristagarens diplom och diplomen för de båda hedersomnämnandena.

 

Årets översättning 2013

Marie Anell – för hennes översättning av Samar Yazbeks En mörk strimma av ljus.

”För att hon med obeveklig omsorg har överfört det skimrande och förtätade språket i denna skoningslöst intima skildring av kvinnors situation i Damaskus.”

Hedersomnämnanden:

Anna Säflund-Orstadius – för hennes översättning av Marie-Hélène Lafons Annonsen. 

”För att hon med fingertoppskänsla och elegans har förmått återskapa Lafons stillsamt excentriska prosa som levandegör människor i modernitetens skugga.”

Janina Orlov – för hennes översättning av Katja Kettus Barnmorskan. 

”För att fantasifullt ha återgivit originalets bångstyrighet och samtidigt bevarat en pregnant gestaltning av människors utsatthet i en hotfull och karg miljö.”

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Årets översättning 2014

Örjan Sjögren – för hans översättning av Daniel Galeras Med blod i skägget.

”För att han med stark närvaro, språklig spänst och djupborrande detaljkännedom åskådliggör en värld sammanhållen av ett ovanligt hett författartemperament.”

Hedersomnämnanden:

Johanne Lykke Holm – för hennes översättning av Josefine Klougarts En av oss sover.

”För en konstnärlig prestation som vittnar om lyhördhet gentemot originalets bultande rytm och berusande blandning av förströdd vardagston, förtätad poesi och viga tankesprång.”

Daniel Gustafsson Pech – för hans översättning av László Krasznahorkais Motståndets melankoli.

”För att fantasifullt ha återgivit originalets bångstyrighet och samtidigt bevarat en pregnant gestaltning av människors utsatthet i en hotfull och karg miljö.”

Läs hela pressmeddelandet för Årets översättning 2014.

 

Årets översättning 2015

Henrika Ringbom – för hennes översättning av Henriikka Tavis Hoppet.

”För hennes både varsamma och djärva tolkning av Henriikka Tavis delikata dikter, präglade av humor och sorg. Originalets språkliga rikedom, med sina dialektala uttryck och finskans speciella rytm, blir i Henrika Ringboms ytterst kunniga och känsliga översättning till levande dikt på svenska.”

Hedersomnämnanden:

Inger Johansson – för hennes översättning av Mircea Cartarescus Levanten.

”För att hon med sin översättning har skapat en metrisk prosa som lustfyllt och fantasirikt lyckas återge originalets glans, en ren bedrift.”

Malin Bylund Westfelt – för hennes översättning av Lydia Davis Jag har det rätt bekvämt men skulle kunna ha det lite bekvämare.

”För att hon med utsökt stilkänsla förmedlar originalets lågmälda ton och språkliga balans, samtidigt som hon skickligt lyckas fånga författarens subtila humor och följa hennes skarpa blick.”

Läs hela pressmeddelandet för Årets översättning 2015 och vår intervju med Henrika Ringbom.


Årets översättning 2016
Kajsa Öberg Lindsten, för hennes översättning av Andrej Platonovs Tjevengur.

”För att hon med principfast exakthet och lekfull snillrikhet har skapat en klar och djärvt uppslagsrik konstprosa där den kulturella bildningen ger tyngd åt varje enskild språklig lösning. En rysk modernistisk klassiker har förvandlats till ett svenskt mästerverk.”

Hedersomnämnande:

Christer Olsson, för hans översättning av Salim Bachis Muhammeds tystnad.

”För att han med imponerande sakkunskap, stilistisk sans och syntaktisk finurlighet har rott en krävande uppgift i land.”

Läs hela pressmeddelandet för Årets översättning 2016 här.

 

Årets översättning har en egen Facebooksida på facebook.com/aretsoversattning.

Läs om Årets översättning i Wikipedia och Svenskt översättarlexikon.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara