Om översättarsektionen

 

Översättarsektionen i Sveriges författarförbund är facklig huvudorganisation för Sveriges skön- och facklitterära översättare och har ca 575 medlemmar. Sektionen är ett resultat av att Sveriges Översättarförbund, som bildades 1954, uppgick i det nybildade Sveriges Författarförbund 1971 och blev en av fyra sektioner.

Översättarsektionens syfte är att stärka översättarna som kollektiv. Ett viktigt led i detta är de översättaravtal som tecknas med Svenska Förläggareföreningen. Vi arbetar kontinuerligt med att informera om det aktuella översättaravtalet och se till att det används och efterlevs. Vi bevakar också översättarnas ideella och ekonomiska rättigheter i allmänhet och arbetar för att förbättra översättaryrkets villkor och synliggöra översättarna i olika sammanhang. Vi ordnar medlemsträffar och utbildningsseminarier och främjar på det sättet det kollegiala utbytet. Vi representerar dessutom de litterära översättarna såväl internationellt, genom det nordiska Norne och europeiska Ceatl, som nationellt, genom att delta i olika forum om översättare och översättning.

Inom Författarförbundet arbetar styrelsen med att stärka sektionens ställning. Vi driver frågan om en omfördelning av förbundets resurser, som skulle göra det möjligt att bättre främja översättarnas intressen.

Översättarsektionen är medlem av:
Norne (nätverk för de nordiska översättarorganisationerna)
Ceatl (Europeisk samarbetsorganisation för litterära översättare)