Priser

Översättarsektionen ansvarar för två översättarpriser:

Elsa Thulins översättarpris belönar en framstående översättargärning och har delats ut årligen sedan 1960. Prisutdelningen äger rum i maj.

Årets översättning lyfter fram en aktuell översättarprestation och gäller det senaste årets utgivning på allmänlitterära förlag. Priset är instiftat av Översättarsektionen och delas ut i oktober.

De båda prisernas olika karaktär innebär att de kompletterar och stärker varandra och tillsammans bidrar till att skapa uppmärksamhet och debatt kring översättning, till att sätta översättaren i fokus och klargöra översättandets betydelse.