Spansk text till Biskops-Arnö

Den spanska texten till översättarsemiariet på Biskops-Arnö är första kapitlet i romanen ”El príncipe destronado” av Miguel Delibes från 1973, vald i samråd med Djordje Žarković och Eva Ålander, som ska översätta boken i vinter. Hämta pdf:en på: oversattarsektionen.se/biskopsarno2012
 
Hör av dig om du har problem med att hämta eller öppna filen!
 
Vi ber dig översätta från början (sidan 9) till och med sidan 13. Skriv ut original och översättning och ta med till seminariet.
 
Om du inte hinner med hela ditt pensum, är det ändå viktigt att du gör så mycket du kan. Av erfarenhet vet vi att man på så sätt får ut mycket mer av diskussionen och själv kan lämna värdefulla bidrag till kollegerna. Under lördagens arbetspass får man inom varje språkgrupp själv bestämma hur man vill arbeta. Det kan vara lämpligt att utse en person till gruppledare, som har i uppgift att styra diskussionen. Deltagarna kan i tur och ordning läsa några meningar av den egna översättningen tills man gått varvet runt. Därefter är det fritt fram för kritik och beröm.