Utmärkelser › Årets Översättning

Årets Översättning

Årets Översättning har instiftats av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund i syfte att lyfta fram en aktuell översättarprestation i det senaste årets utgivning på allmänlitterära förlag. Sektionen vill med priset rikta ljuset mot översättandets konst och premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Prissumman finansieras med privata donationer.

2017 års mottagare av Årets Översättning offentliggjordes i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg.

Pristagare

Marianne Tufvesson

Priset för Årets översättning 2017 tilldelas Marianne Tufvesson för hennes översättning från franska av Édouard Louis Våldets historia (Wahlström & Widstrand): För att hon med […]

Kajsa Öberg Lindsten

Priset för Årets översättning 2016 tilldelas Kajsa Öberg Lindsten för hennes översättning från ryskan av Andrej Platonovs Tjevengur (Ersatz). Prissumman […]

Henrika Ringbom

Priset för Årets översättning 2015 tilldelas Henrika Ringbom för hennes översättning från finskan av Henriikka Tavis Hoppet (Ellerströms). Prissumman är […]

Tidigare »