Varför bli medlem?

Översättarsektionen är en av fyra sektioner inom Sveriges författarförbund (SFF). Sektionen har cirka 600 medlemmar och arbetar fackligt för Sveriges litterära översättare. Är du yrkesverksam litterär översättare men ännu inte medlem? Undrar du vad du skulle ha för nytta av att bli medlem hos oss?

Här är några av de viktigaste argumenten för att du ska bli medlem i Översättarsektionen:

Översättarsektionen är de litterära översättarnas egen fackliga organisation och präglas av kollegial solidaritet och sammanhållning.

 Vi har ett omfattande kollegialt utbyte, både på medlemsmöten och på våra mejllistor, bland annat Eufemia (där vi diskuterar översättningsfrågor) och Avtal (där vi diskuterar allt som rör arvoden och kontrakt).

Som medlem får du möjlighet att delta i sektionens aktiviteter: kurser, textseminarier och medlemsmöten. Du kan också få resebidrag till våra aktiviteter.

Alla medlemmar får Översättarsektionens eget medlemsbrev Översättarnytt 6–10 gånger per år.

Snart kommer alla sektionsmedlemmar att få tillgång till lösenordordsskyddade delar av vår hemsida, där det kommer att finnas arvodesstatistik med mera.

Du får samlad information om stipendier samt möjlighet att söka stipendier som endast är till för Författarförbundets medlemmar.

Som medlem har du möjlighet att få hjälp av Författarförbundets jurister och översättarnas sektionsombud.

Via Författarförbundet kan du köpa seminariekort till bokmässan i Göteborg till kraftigt subventionerat pris.

Medlemmar i Översättarsektionen kan bli medlemmar i uppdragsförmedlingen Översättarcentrum utan inträdesavgift.