Information om pension för konstnärligt yrkesverksamma

Konstnärsnämnden har tagit fram informationsskriften “Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma”, som finns tillgänglig på Konstnärsguiden, alltså Konstnärsnämndens informationssajt om bland annat social trygghet, a-kassa, skatter och pensioner.

Skriften ger tips och råd om hur du som kulturskapare bör tänka inför en framtida pension. Skriften finns tillgänglig digitalt via länken till höger, men kommer också att kunna beställas i pappersform från Konstnärsnämndens kansli.

Den 20 januari höll Översättarsektionens styrelse sitt första, konstituerande, möte för året. Under detta fastslogs preliminära mötesdatum fram till och med september. Mötesdatum för månaderna efter Bokmässan kommer under året.

Kommande styrelsemöten 2019:

15 februari kl. 14.00

5 april kl. 13.00

24 maj kl. 13.00

30 augusti kl. 13.00

25 september kl. 13.00

2019 års årsmöte i Översättarsektionen hölls den 19 januari. Uppåt sextio medlemmar närvarade, lade under årsmötesordförande Göran Fagerströms säkra ledning 2018 års verksamhetsberättelse till handlingarna, valde ny styrelse, avåt sedan en vegetarisk buffé, klirrade med glas och umgicks i förträfflig stämning, somliga till efter midnatt.

Den nya styrelsens sammansättning återfinns här.

Eftermiddagen inleddes med popcorn och den ryska (sovjetiska) filmen ”Höstmaraton” med undertiteln ”en sorglig komedi” vilken skildrar några intensiva dygn i den litteräre översättaren Andrejs liv i Leningrad i slutet av 1970-talet. Tekniken var inte helt samarbetsvillig och filmen fick ses med engelsk dubbning med svenska undertexter gjorda efter den ryska dialogen. Detta gav å andra sidan upphov till mängder av extra fniss och nya reflektioner om översättningskonsten. Vi gör kanske ett nytt försök att visa ”Höstmaraton” med ryskt ljudspår vid ett senare tillfälle.