Ö-nytt 1/2019

Idag har årets första Ö-nytt gått ut till Översättarsektionens alla medlemmar. I det kan man bland annat läsa om 2018 års Elsa Thulin-pristagare och kommande arrangemang under året.

Hur går det till att översätta dramatik? Ofta går meningarna isär på en teater om vad som är en bra översättning. Alla vill ”kolla vad det står i originalet”. Men vad är det vi egentligen menar med en god översättning, en spelbar replik, och vad är det man vill åt när man säger att ”det låter litterärt”? Hur låter en bra replik?

Medverkande: Marie Lundquist, Niclas Nilsson, Chatarina Larsson, Shebly Niavarini, Magnus Lindman (moderator)

Samtalet hölls på Stadsteatern den 23 april 2018.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

 

Läs gärna intervjun med Johanna Hedenberg, tidigare ordförande i Översättarsektionen, på Patent-  och registreringsverkets blogg. Johanna redogör här pedagogiskt bl a för de rättsliga villkoren för litterära översättare.

Du hittar intervjun här.

Den palestinska författaren Adania Shibli har som en av få samtida arabiskspråkiga författare blivit översatt till svenska. Möt henne i ett samtal med sin svenska översättare Anna Jansson om att översätta och bli översatt, om vilka krav den internationella bokmarknaden ställer på en arabiskspråkig författare och om varför så försvinnande få översättningar görs från arabiska till svenska. Samtalsledare varJohannes Holmqvist, förlagschef på bokförlaget Tranan.

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan 2018. Arrangörer var Tranan och Akademin Valand.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Det tycks bli vanligare att översätta tillsammans – vad beror det på? Finns det en översättarensamhet som håller på att brytas upp? Har det ensamma geniet en gång för alla spelat ut sin roll? Vilken sorts samtal uppstår när man översätter tillsammans? Hur talar man med en röst när man är två? Och finns det gränser för vem som kan översätta vad?

Medverkande: Marie Silkeberg, Kristofer Folkhammar, Sara Abdollahi (moderator)

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning 2018.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet under 2018

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor. Prisutdelningen äger rum i oktober 2019.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast 15 februari 2019.
En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till:

Sveriges Författarförbund

Box 2157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

 

Årets översättarstipendium 2018

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2018.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till styrelse@oversattarsektionen.se