Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Den ryska litteraturens ställning i Sverige

Vad formar den översatta litteraturen i urval och på textnivå? Vilka föreställningar om den andra kulturen påverkar förlag, kritiker och läsare då de väljer, bedömer och läser? Översättarna Mikael Nydahl och Nils Håkanson diskuterar den ryska litteraturens representationer i den svenska litteraturen. Moderator är Gunnar Nirstedt förläggare som bland annat Maria Stepanovas uppmärksammade roman “Minnen av minnet” (Nirstedt/litteratur, 2019).

Medv: Nils Håkanson, Mikael Nydahl och Gunnar Nirstedt (moderator)
Arr: Akademin Valand

 

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

I lördags, den 18 januari, hade översättarna årsmöte. Vi inledde med en tankeväckande föreläsning av Elin Svahn, doktorand vid TÖI, om litterära översättares villkor. Därefter hölls själva mötet – kort, koncist och kamratligt – vilket avrundades med buffé och klackar i taket till efter midnatt. Dagen därpå var det dags för 2020 års första styrelsemöte. Den förbluffande nog helt omvalda styrelsen konstituerade sig och tackar ödmjukast för medlemmarnas fortsatta förtroende!

I samband med mötet avtackades även Ludvig Berggren, facklig informatör i översättarfrågor och ombud på kansliet. Ludvigs informatörstjänst skapades för cirka fem år sedan och sedan dess har han blivit ovärderlig för Författarförbundet i allmänhet och översättarna i synnerhet. I vått och torrt har han tålmodigt förhandlat, informerat, svarat på frågor, peppat och rutit ifrån, och mycket av den positiva utveckling vi ser i branschen idag har skett delvis tack vare honom.

Han går nu vidare till en tjänst på Goethe-Institut och vi önskar honom allt gott, även om han länge kommer att vara mycket saknad.

Foto: Thomas Grundberg

Sveriges författarförbund utlyser två tjänster som båda går att söka till och med den 27 januari.

Den ena är en tjänst som facklig informatör i översättarfrågor på 20-25 %. Den fackliga informatören bevakar avtals- och arvodesfrågor för översättare, ger rådgivning och bistår i förhandlingar efter överenskommelse med Översättarsektionen. Informatören kommer att ingå i förbundets rådgivningsgrupp, som även består av tre jurister och ett ombud.

Den andra är en kommunikatörstjänst på 80 %. Kommunikatören har huvudansvaret för förbundets kommunikation. Vid sidan om kommunikationsarbetet inkluderar tjänsten ansvar för kopieringsstipendierna som utlyses årligen.

Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan till och med den 27 januari 2020!