Rum för översättning på Bokmässan

Rum för översättning på årets Bok & bibliotek kommer att livestreamas kl. 11–17 via Bokmässan Play.

Klicka här för att ta del av programmet.

Samtalen kommer även att sändas i Översättarcentrums Youtubekanal under hösten.

Sveriges författarfond utlyser till ansökan under tiden 20 augusti–21 september 2020 arbetsstipendier ur författarfonden.

Stipendierna kan sökas av upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.  På författarfondens hemsida kan du dels ansöka digitalt, dels ladda ner en blankett och skicka in.