Författarförbundet kräver att översättaren Volha Kalatskaja omedelbart släpps fri!

För ungefär en månad sedan greps den belarusiska översättaren Volha Kalatskaja i sitt hem. Det ”brott” Volha Kalatskaja har begått är att hon har stöttat de fredliga demonstrationerna i Belarus. Nu är åtalet mot henne klart och hon riskerar att få mellan tre och sex års fängelse.

Margaret Atwood, en av författarna som Volha Kalatskaja har översatt, uttalar sig på PEN America’s webbsida: ”Det är skrämmande att se att den belarusiska regeringen fortsätter sitt grymma angrepp på dem vars enda önskan är att leva i ett demokratiskt land där deras rättigheter accepteras.”

Som många andra diktaturer har makthavarna i Belarus satt i system att attackera det fria ordet och uttrycket genom att fängsla författare, översättare och andra kulturskapare. Sveriges Författarförbund står självklart upp för det belarusiska folkets rätt att uttrycka sig fritt!

Sveriges Radios Kulturnytt (P1) har uppmärksammat att svenska bokförlag utsatts för manusbedragare. Personer som utgett sig för att vara litterära agenter har mejlat förlag och bett om opublicerade manuskript. Även om bedrägeriförsöken blivit alltmer sofistikerade, har inget av förlagen som Sveriges Radio intervjuat låtit sig luras. De har däremot skärpt sina rutiner ytterligare.

I Kulturnytt den 10 februari intervjuas Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll om bedrägeriförsöken. Liksom förlagen ställer hon sig frågande till vad dessa bedrägeriförsök ska leda till, men understryker vikten av att värna sin upphovsrätt genom att datummärka och copyright-stämpla sina manuskript och skicka dem i låsta filer.

Kulturrådets nya krisstöd riktar sig inte till enskilda litterära upphovspersoner men man kan ändå söka för gemensamma litterära projekt om man är minst två upphovspersoner. Detta under förutsättning att man inte söker för samma projekt hos annan myndighet/fond/nämnd.

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Ansökningsomgången öppnar den 8 februari och stänger beroende på verksamhetsområde:

• 2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera

• 3 mars: scenkonst

• 4 mars: musik

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.

Läs mer om krisstödet här.

Även på Kulturrådets webbinarium som sändes den 2 februari kan man få mer information.

Inom ramen för EU-programmet Kreativa Europa finns nu möjlighet för litterära översättare att söka mobilitetsstöd. Här kan du läsa mer om vad stödet innebär.

Den 11 februari kl. 9.30–10.30 ordnas ett webbinarium med mer information om utlysningen. Här kan du anmäla dig till webbinariet.

Författarfonden har tilldelats extra medel som innebär att de kan förstärka stipendieutbudet under den pågående pandemin: samtidigt med de ordinarie stipendierna utlyses därför också extrastipendier på 50 000 kronor.

De extra medel som författarfonden tilldelats (20 miljoner kronor) är en del av det större krispaket som regeringen beslutade om i december. Medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma författare m.fl. (även kulturjournalister) med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. För det fall att Författarfonden tilldelas ytterligare medel redan under tidig vår, kommer vårens stipendieutbud att kunna förstärkas ytterligare.

Ansökningstiden är den 1 februari till den 1 mars 2021.

Här kan du läsa mer om stipendierna och ansöka.

På Kulturrådsbloggen kan man läsa en lång och intressant intervju med Anna Gustafsson Chen, översättare från kinesiska.

Här hittar du intervjun.