Henrik Gundenäs

Född 1978 i Tenhult, bosatt i Lund. Översättare på heltid sedan 2007. Översätter sakprosa, främst samhällsteori, filosofi, debatt och reportage. Medlem av redaktionskommittén i tidskriften Fronesis.