Klara Lindell

Född 1985 i Stockholm där jag fortfarande är bosatt. Avlade examen vid Tolk- och översättarinstitutet 2012, då jag även började översätta professionellt. I ett par år försörjde jag mig som undertextare för tv, men sedan 2014 har jag arbetat som litterär översättare på heltid. Alltid från engelska, olika genrer, men oftast relativt bred skönlitteratur. Medlem i SFF sedan 2015. När jag inte översätter försöker jag få saker att gro i jorden, läser, yogar, handarbetar, lagar – och äter! – mat.