Nils Håkanson

Författare och översättare från främst ryska och engelska. Översättningshistoriker, disputerad med en avhandling om hur det svenska urvalet av rysk skönlitteratur har samspelat med våra uppfattningar i Sverige om Ryssland. Forskningsredaktör vid Svenskt översättarlexikon. Utifrån det senare arbetet skrev jag boken Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i översättning – en populär översikt över den svenska översättningslitteraturens historia, belönad med Augustpriset i fackboksklassen 2021.