Utmärkelser › Årets översättning

Årets översättning

Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund har sedan 2011 delat ut priset Årets översättning till årets bäst översatta verk, vilket har gått till en rad framstående svenska översättare. Syftet med priset är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Från och med 2019 delas Årets översättning ut som ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Dessutom instiftas ett helt nytt stipendium till en nykomling i översättarbranschen.– en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Prissumman är på 100 000 kronor och summan för stipendiet på 50 000 kronor. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen.

Anvisningar

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk (d.v.s. skönlitteratur, barn och ungdom, sakprosa) som är
– översatt till svenska för första gången
– översatt från originalspråk till svenska
– utgivet under 2018.

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok), samt en kort motivering till nomineringen. Nominerade böcker skickas till Årets översättning, Sveriges Författarförbund, Box 2157, 103 63 Stockholm. Pdf-original samt motivering skickas till styrelse[a]oversattarsektionen.se. Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar.

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium, Stipendiet tilldelas en nyetablerad översättare under 40 år som inte har fler än två översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2018. Endast namn och en kort motivering skickas till styrelse[a]oversattarsektionen.se.

Nomineringarna ska vara inne den 15 februari 2019. Priset och stipendiet delas ut i oktober 2019.

Pristagare

Örjan Sjögren

Priset för Årets översättning 2014 tilldelas Örjan Sjögren för hans översättning från brasiliansk portugisiska av Daniel Galeras Med blod i […]

Marie Anell

Priset för Årets översättning 2013 tilldelas Marie Anell för hennes översättning från arabiska av Samar Yazbeks En mörk strimma ljus (Ordfront) […]

Niclas Hval

Priset för Årets översättning 2012 tilldelas Niclas Hval för hans översättning från engelska av Nikolai Groznis ”Wunderkind” (2244) Juryns motivering: För […]

Tidigare » « Senare