Översättaravtalet

Det nuvarande översättaravtalet gäller från och med den 1 januari 2012. Här finns översättaravtalet i dess helhet:

Ramavtal 2012

Minimihonorarsavtal 2012

Standardformulär 2012

Tilläggsavtal 2012

Översättaravtalet i engelsk översättning

 

Minimihonorar 2017

Fr o m 28 februari 2017 är minimihonoraret i översättaravtalet uppräknat enligt överenskommelse med Förläggareföreningen. Det nya minimihonoraret är 104,61 kr.

Om översättaravtalet 2012

Den 13 december 2011 undertecknade Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ett nytt ramavtal för förlagsavtal mellan översättare och bokförlag om prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna.

Parterna enades om att 90 SEK per tusen tecken inklusive blanksteg skall utgöra minimihonorar vid översättningsuppdrag med början år 2012.

Översättaravtalet omfattar såväl e-böcker som digitala ljudböcker. Nytt är också att minimiarvodet är indexreglerat.

Parterna har i det nya avtalet också förtydligat hur kommunikationen mellan översättare och förlag ska ske.

Översättaravtalet började gälla 1 januari 2012 och ersatte 2004 års ramavtal. Tidigare ingångna, individuella förlagsavtal upphör däremot inte att gälla annat än i enlighet med de bestämmelser som stadgas i det enskilda avtalet.

 

Mer information

Frågor och svar om avtalet.

Vad är nytt i Standardavtalet 2012? En sammanfattning av nyheterna i det nya översättaravtalet (från Översättarsektionens medlemsmöte i Malmö den 30 mars 2012).

Läs också mer i Avtalsalfabetet.