Startsida

Översättarsektionen är en av fyra sektioner inom Sveriges Författarförbund (SFF). Sektionen har cirka 600 medlemmar och arbetar fackligt för Sveriges litterära översättare.