Utmärkelser › Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulins översättarpris

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Priset delas ut i maj varje år.

Pristagare

Marianne Tufvesson

Elsa Thulin-priset till Marianne Tufvesson Elsa Thulins översättarpris 2022, för framstående översättargärning, tilldelas Marianne Tufvesson. Prisnämnden har bestått av Rose-Marie Nielsen, […]

Rebecca Alsberg

Elsa Thulin-priset till Rebecca Alsberg Elsa Thulins översättarpris 2021,  för framstående översättargärning, tilldelas Rebecca Alsberg. Rebecca Alsberg, född 1949, är […]

Joachim Retzlaff

Elsa Thulin-priset till Joachim Retzlaff Elsa Thulins översättarpris 2020,  för framstående översättargärning, tilldelas Joachim Retzlaff. Joachim Retzlaff, född 1952, har […]

Tidigare »