Aktuellt

Allt Evenemang

Korta listan för Årets översättning är här!

Av drygt trettio nominerade titlar ur 2020 års bokutgivning har sex stycken kvalificerat sig för slutomgången till priset Årets översättning.

De nominerade böckerna är:

Dagar utan slut av Sebastian Barry, i översättning från engelskan av Erik Andersson (Norstedts)

Gud 99 av Hassan Blasim, i översättning från arabiskan av Jonathan Morén (Albert Bonniers förlag)

Sötvatten av Akwaeke Emezi, i översättning från engelskan av Helena Hansson (Tranan)

Erövringen av Izmail av Michail Sjisjkin, i översättning från ryskan av Mikael Nydahl (Ersatz)

Sändebudet av Yoko Tawada, i översättning från japanskan av Vibeke Emond (Tranan)

Gravgåvor av Tor Ulven, i översättning från norskan av Thomas Kjellgren och Nils Sundberg (Flo förlag)

Årets pris delas ut torsdagen 23 september inom ramen för Bokmässans Rum för översättning. Vid samma tillfälle utdelas även Årets översättarstipendium om 50 000 kronor till en yngre lovande litterär översättare.

Juryn för Årets översättning 2020 består av Ingrid Elam, Jan Stolpe, Tora Hedin, Nils Håkanson och Nik Ruth Persson.

Här kan du läsa Stiftelsen Natur och Kulturs pressmeddelande om listan.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris till Maria Björkman och Nicklas Hval

Maria Björkman och Niclas Hval tilldelas Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2021, enligt beslut av Svenska Akademien.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. Prisbeloppet är 60 000 kronor per prismottagare.

Maria Björkman, född 1967 och bosatt i Stockholm, är översättare från franska. Till författare hon har översatt hör Nina Bouraoui, Colette, Paul Claudel, Anna Gavalda och Marie NDiaye. Nyligen utkom hennes översättning av Annie Ernaux’ En flickas memoarer (Mémoire de fille) och 2020 kom Åren (Les Années).

Niclas Hval, född 1974 och bosatt i Kungsbacka, är översättare från engelska. Till författare han har översatt hör Rachel Cusk, Kazuo Ishiguro (exempelvis dennes nya bok Klara och solen), Jennifer Clement och Marlene van Niekerk. Hval sitter även med i Författarförbundets styrelse samt undervisar i skönlitterär översättning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Översättning, representation och identitet

Vilka utmaningar innebär det för en översättare att återge erfarenheter som hen inte själv har? Vad händer när översättare som rasifieras som vita översätter böcker som tematiserar erfarenheter av exempelvis antisvart rasism? Här möts Jennifer Hayashida, Niclas Hval och Mara Lee, alla aktiva både som översättare och inom akademin, för ett samtal om vilken roll makt, identitet och representation spelar i översättandets individuella och strukturella förutsättningar. Samtalet sändes första gången i Rum för översättning på Bokmässan Play den 26 september 2020.

Sök till Frankfurt International Translators!

En inbjudan till tysköversättare världen över att söka till Frankfurt International Translators, ett program som vill främja gemenskapen mellan litterära tysköversättare samt underlätta kontakten översättare, förläggare och redaktörer emellan. Nedan följer inbjudan på engelska.

Translators from German into other languages can apply from now until 30 April 2021 for the knowledge-sharing and networking programme Frankfurt International Translators (FIT).

Frankfurt International Translators is aimed at translators of German-language fiction and non-fiction into languages from around the world. Up to 25 translators may participate in the programme, which will take place for the second time from 18 to 23 October 2021 in Frankfurt.

Applicants to the programme must have translated at least three German-language literary works. During the week of the book fair, translators will participate in expert seminars, workshops and networking events in Frankfurt and at the book fair. The aim of the programme is to encourage exchanges between international literary translators of German-language works and to promote networking between translators, publishers and editors.

The programme is organised by Frankfurter Buchmesse and implemented with financial support from the German Federal Foreign Office. The programme covers participants’ travel and accommodation costs, meals, a trade visitor ticket to the book fair and participation in conferences and workshops.

More information about the programme and how to apply is available online at: www.buchmesse.de/fit

We would be very glad if you could forward this information to your contacts. Feel free to contact us at translators@buchmesse.de if you have any questions.

Thank you very much and best wishes from Frankfurt,

Niki Théron & Pernille Starck

 

Utlysning Författarförbundets tillfälliga krisfond

Covid-19-pandemin fortsätter att slå hårt mot förbundets medlemmar. Inställda framträdanden och förlorade uppdrag leder till akuta ekonomiska problem för många författare och översättare.

Sedan en medlem i Författarförbundet (medlemmen önskar vara anonym) har lämnat ett engångsbidrag på en miljon kronor till den tillfälliga krisfonden kan förbundet göra en förnyad utlysning av stöd från fonden. Schablonbelopp kommer att tillämpas.

Vem kan söka?

Berättigade att söka är medlemmar i Sveriges Författarförbund som förlorat intäkter till exempel på grund av inställda arrangemang och uppdrag till följd av covid-19-pandemin och därmed hamnat i ekonomiska svårigheter.

Ansökan och åberopade grunder

Ansökan ska göras på särskild blankett som bifogats medlemsutskicket daterat 2021-03-22.

Ansökningsperiod: 22 mars till 10 april 2021

Författarförbundet förbehåller sig rätten att prioritera mellan ansökningarna. Beslut om vilka som tilldelats stipendium fattas av förbundsstyrelsen. Ambitionen är att kunna fatta beslut om stipendierna på styrelsemötet den 29 april.

Ytterligare information lämnas av Ewa Ulander.

Elsa Thulin-priset till Joachim Retzlaff!

Elsa Thulins översättarpris – som sedan 1960 delas ut till en översättare av allmänlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning – tilldelas för år 2020 Joachim Retzlaff.

Prisnämndens motivering lyder:

I en snabbt föränderlig värld där demokratier vittrar sönder, där förvrängda relationer till verkligheten smyger sig på och där rika länder har ett stort försprång framför fattiga, där jordens resurser inte längre kan slösas med, samtidigt som klimatet är allt mer hotat och pandemier och naturkatastrofer håller oss alla i ett järngrepp blir det allt viktigare att med ordens hjälp kunna uttolka spåren i sanden. Joachim Retzlaff har under mer än trettio års tid genom sina översättningar från tyska, engelska och danska av främst facklitteratur gjort oss uppmärksamma på det som utspelar sig här på jorden under vår tid. Han har varit oerhört produktiv som facköversättare och tangerar också den skönlitterära verksamheten. I sin översättargärning ägnar han sig åt vitt skilda ämnen, som matematisk vetenskap, politik, klimatfrågor, kulturhistoria, fysik, konstens frihet, filosofi, Rushdieaffären, vargar, Trumperan etc. Han har med stor bredd och en omsorgsfull behandling av det svenska språket förmedlat nödvändiga insikter i det som händer runt omkring oss i världen som den ser ut idag.

Prissumman är 30 000 kronor och mottagaren erhåller även en plakett formgiven av Edvin Öhrström.

Prisnämnden har bestått av Rose-Marie Nielsen, Ervin Rosenberg och Bengt Samuelson.

En uttömmande förteckning över tidigare mottagare av Elsa Thulin-priset, Sveriges näst äldsta översättarpris, hittas här: oversattarsektionen.se/utmarkelser/elsa-thulin-priset

Datum för prisutdelning meddelas senare.

 

 

 

Författarförbundet kräver att översättaren Volha Kalatskaja omedelbart släpps fri!

För ungefär en månad sedan greps den belarusiska översättaren Volha Kalatskaja i sitt hem. Det ”brott” Volha Kalatskaja har begått är att hon har stöttat de fredliga demonstrationerna i Belarus. Nu är åtalet mot henne klart och hon riskerar att få mellan tre och sex års fängelse.

Margaret Atwood, en av författarna som Volha Kalatskaja har översatt, uttalar sig på PEN America’s webbsida: ”Det är skrämmande att se att den belarusiska regeringen fortsätter sitt grymma angrepp på dem vars enda önskan är att leva i ett demokratiskt land där deras rättigheter accepteras.”

Som många andra diktaturer har makthavarna i Belarus satt i system att attackera det fria ordet och uttrycket genom att fängsla författare, översättare och andra kulturskapare. Sveriges Författarförbund står självklart upp för det belarusiska folkets rätt att uttrycka sig fritt!

Författarförbundet varnar för manusbedragare

Sveriges Radios Kulturnytt (P1) har uppmärksammat att svenska bokförlag utsatts för manusbedragare. Personer som utgett sig för att vara litterära agenter har mejlat förlag och bett om opublicerade manuskript. Även om bedrägeriförsöken blivit alltmer sofistikerade, har inget av förlagen som Sveriges Radio intervjuat låtit sig luras. De har däremot skärpt sina rutiner ytterligare.

I Kulturnytt den 10 februari intervjuas Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll om bedrägeriförsöken. Liksom förlagen ställer hon sig frågande till vad dessa bedrägeriförsök ska leda till, men understryker vikten av att värna sin upphovsrätt genom att datummärka och copyright-stämpla sina manuskript och skicka dem i låsta filer.

Krisstöd att söka till gemensamma litterära projekt

Kulturrådets nya krisstöd riktar sig inte till enskilda litterära upphovspersoner men man kan ändå söka för gemensamma litterära projekt om man är minst två upphovspersoner. Detta under förutsättning att man inte söker för samma projekt hos annan myndighet/fond/nämnd.

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Ansökningsomgången öppnar den 8 februari och stänger beroende på verksamhetsområde:

• 2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera

• 3 mars: scenkonst

• 4 mars: musik

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.

Läs mer om krisstödet här.

Även på Kulturrådets webbinarium som sändes den 2 februari kan man få mer information.

Möjlighet att söka mobilitetsstöd

Inom ramen för EU-programmet Kreativa Europa finns nu möjlighet för litterära översättare att söka mobilitetsstöd. Här kan du läsa mer om vad stödet innebär.

Den 11 februari kl. 9.30–10.30 ordnas ett webbinarium med mer information om utlysningen. Här kan du anmäla dig till webbinariet.

Nästa sida »