Aktuellt

Allt Evenemang

Sök till Frankfurt International Translators!

En inbjudan till tysköversättare världen över att söka till Frankfurt International Translators, ett program som vill främja gemenskapen mellan litterära tysköversättare samt underlätta kontakten översättare, förläggare och redaktörer emellan. Nedan följer inbjudan på engelska.

Translators from German into other languages can apply from now until 30 April 2021 for the knowledge-sharing and networking programme Frankfurt International Translators (FIT).

Frankfurt International Translators is aimed at translators of German-language fiction and non-fiction into languages from around the world. Up to 25 translators may participate in the programme, which will take place for the second time from 18 to 23 October 2021 in Frankfurt.

Applicants to the programme must have translated at least three German-language literary works. During the week of the book fair, translators will participate in expert seminars, workshops and networking events in Frankfurt and at the book fair. The aim of the programme is to encourage exchanges between international literary translators of German-language works and to promote networking between translators, publishers and editors.

The programme is organised by Frankfurter Buchmesse and implemented with financial support from the German Federal Foreign Office. The programme covers participants’ travel and accommodation costs, meals, a trade visitor ticket to the book fair and participation in conferences and workshops.

More information about the programme and how to apply is available online at: www.buchmesse.de/fit

We would be very glad if you could forward this information to your contacts. Feel free to contact us at translators@buchmesse.de if you have any questions.

Thank you very much and best wishes from Frankfurt,

Niki Théron & Pernille Starck

 

Utlysning Författarförbundets tillfälliga krisfond

Covid-19-pandemin fortsätter att slå hårt mot förbundets medlemmar. Inställda framträdanden och förlorade uppdrag leder till akuta ekonomiska problem för många författare och översättare.

Sedan en medlem i Författarförbundet (medlemmen önskar vara anonym) har lämnat ett engångsbidrag på en miljon kronor till den tillfälliga krisfonden kan förbundet göra en förnyad utlysning av stöd från fonden. Schablonbelopp kommer att tillämpas.

Vem kan söka?

Berättigade att söka är medlemmar i Sveriges Författarförbund som förlorat intäkter till exempel på grund av inställda arrangemang och uppdrag till följd av covid-19-pandemin och därmed hamnat i ekonomiska svårigheter.

Ansökan och åberopade grunder

Ansökan ska göras på särskild blankett som bifogats medlemsutskicket daterat 2021-03-22.

Ansökningsperiod: 22 mars till 10 april 2021

Författarförbundet förbehåller sig rätten att prioritera mellan ansökningarna. Beslut om vilka som tilldelats stipendium fattas av förbundsstyrelsen. Ambitionen är att kunna fatta beslut om stipendierna på styrelsemötet den 29 april.

Ytterligare information lämnas av Ewa Ulander.

Elsa Thulin-priset till Joachim Retzlaff!

Elsa Thulins översättarpris – som sedan 1960 delas ut till en översättare av allmänlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning – tilldelas för år 2020 Joachim Retzlaff.

Prisnämndens motivering lyder:

I en snabbt föränderlig värld där demokratier vittrar sönder, där förvrängda relationer till verkligheten smyger sig på och där rika länder har ett stort försprång framför fattiga, där jordens resurser inte längre kan slösas med, samtidigt som klimatet är allt mer hotat och pandemier och naturkatastrofer håller oss alla i ett järngrepp blir det allt viktigare att med ordens hjälp kunna uttolka spåren i sanden. Joachim Retzlaff har under mer än trettio års tid genom sina översättningar från tyska, engelska och danska av främst facklitteratur gjort oss uppmärksamma på det som utspelar sig här på jorden under vår tid. Han har varit oerhört produktiv som facköversättare och tangerar också den skönlitterära verksamheten. I sin översättargärning ägnar han sig åt vitt skilda ämnen, som matematisk vetenskap, politik, klimatfrågor, kulturhistoria, fysik, konstens frihet, filosofi, Rushdieaffären, vargar, Trumperan etc. Han har med stor bredd och en omsorgsfull behandling av det svenska språket förmedlat nödvändiga insikter i det som händer runt omkring oss i världen som den ser ut idag.

Prissumman är 30 000 kronor och mottagaren erhåller även en plakett formgiven av Edvin Öhrström.

Prisnämnden har bestått av Rose-Marie Nielsen, Ervin Rosenberg och Bengt Samuelson.

En uttömmande förteckning över tidigare mottagare av Elsa Thulin-priset, Sveriges näst äldsta översättarpris, hittas här: oversattarsektionen.se/utmarkelser/elsa-thulin-priset

Datum för prisutdelning meddelas senare.

 

 

 

Författarförbundet kräver att översättaren Volha Kalatskaja omedelbart släpps fri!

För ungefär en månad sedan greps den belarusiska översättaren Volha Kalatskaja i sitt hem. Det ”brott” Volha Kalatskaja har begått är att hon har stöttat de fredliga demonstrationerna i Belarus. Nu är åtalet mot henne klart och hon riskerar att få mellan tre och sex års fängelse.

Margaret Atwood, en av författarna som Volha Kalatskaja har översatt, uttalar sig på PEN America’s webbsida: ”Det är skrämmande att se att den belarusiska regeringen fortsätter sitt grymma angrepp på dem vars enda önskan är att leva i ett demokratiskt land där deras rättigheter accepteras.”

Som många andra diktaturer har makthavarna i Belarus satt i system att attackera det fria ordet och uttrycket genom att fängsla författare, översättare och andra kulturskapare. Sveriges Författarförbund står självklart upp för det belarusiska folkets rätt att uttrycka sig fritt!

Författarförbundet varnar för manusbedragare

Sveriges Radios Kulturnytt (P1) har uppmärksammat att svenska bokförlag utsatts för manusbedragare. Personer som utgett sig för att vara litterära agenter har mejlat förlag och bett om opublicerade manuskript. Även om bedrägeriförsöken blivit alltmer sofistikerade, har inget av förlagen som Sveriges Radio intervjuat låtit sig luras. De har däremot skärpt sina rutiner ytterligare.

I Kulturnytt den 10 februari intervjuas Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll om bedrägeriförsöken. Liksom förlagen ställer hon sig frågande till vad dessa bedrägeriförsök ska leda till, men understryker vikten av att värna sin upphovsrätt genom att datummärka och copyright-stämpla sina manuskript och skicka dem i låsta filer.

Krisstöd att söka till gemensamma litterära projekt

Kulturrådets nya krisstöd riktar sig inte till enskilda litterära upphovspersoner men man kan ändå söka för gemensamma litterära projekt om man är minst två upphovspersoner. Detta under förutsättning att man inte söker för samma projekt hos annan myndighet/fond/nämnd.

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Ansökningsomgången öppnar den 8 februari och stänger beroende på verksamhetsområde:

• 2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera

• 3 mars: scenkonst

• 4 mars: musik

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.

Läs mer om krisstödet här.

Även på Kulturrådets webbinarium som sändes den 2 februari kan man få mer information.

Möjlighet att söka mobilitetsstöd

Inom ramen för EU-programmet Kreativa Europa finns nu möjlighet för litterära översättare att söka mobilitetsstöd. Här kan du läsa mer om vad stödet innebär.

Den 11 februari kl. 9.30–10.30 ordnas ett webbinarium med mer information om utlysningen. Här kan du anmäla dig till webbinariet.

Författarfonden utlyser arbetsstipendier och extra stipendier

Författarfonden har tilldelats extra medel som innebär att de kan förstärka stipendieutbudet under den pågående pandemin: samtidigt med de ordinarie stipendierna utlyses därför också extrastipendier på 50 000 kronor.

De extra medel som författarfonden tilldelats (20 miljoner kronor) är en del av det större krispaket som regeringen beslutade om i december. Medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma författare m.fl. (även kulturjournalister) med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför. För det fall att Författarfonden tilldelas ytterligare medel redan under tidig vår, kommer vårens stipendieutbud att kunna förstärkas ytterligare.

Ansökningstiden är den 1 februari till den 1 mars 2021.

Här kan du läsa mer om stipendierna och ansöka.

Intervju med Anna Gustafsson Chen

På Kulturrådsbloggen kan man läsa en lång och intressant intervju med Anna Gustafsson Chen, översättare från kinesiska.

Här hittar du intervjun.

Dags att nominera till Årets översättning!

Välkommen att nominera till Årets översättning – Stiftelsen Natur & Kulturs och Sveriges Författarförbunds pris till årets bäst översatta bok

Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan Stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december 2020

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast den 14 februari 2021.
En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till: Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

 

Årets översättarstipendium

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2020.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Läs mer om Årets översättning här: https://oversattarsektionen.se/utmarkelser/arets-oversattning

Nästa sida » « Föregående sida