Aktuellt

Allt Evenemang

Intervju med Anna Gustafsson Chen

På Kulturrådsbloggen kan man läsa en lång och intressant intervju med Anna Gustafsson Chen, översättare från kinesiska.

Här hittar du intervjun.

Dags att nominera till Årets översättning!

Välkommen att nominera till Årets översättning – Stiftelsen Natur & Kulturs och Sveriges Författarförbunds pris till årets bäst översatta bok

Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan Stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december 2020

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast den 14 februari 2021.
En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till: Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

 

Årets översättarstipendium

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2020.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Läs mer om Årets översättning här: https://oversattarsektionen.se/utmarkelser/arets-oversattning

Ljudinspelning av ALIS-mötet den 6 mars 2020

Nu, sent omsider, tillgängliggör vi en ljudinspelning av ALIS-mötet som hölls på Författarnas och Översättarnas hus den 6 mars 2020.

Medverkar gör Helen Asker, verksamhetsledare ALIS, Eddie Pröckl, ordförande ALIS, samt Astrid Nymansson, jurist ALIS. Olov Hyllienmark leder samtalet.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Den polyglotta texten

Olika språk korsar en översättares liv – hur påverkar det oss att verka i en flerspråkig tillvaro av text? Hur påverkar det en författare att vara översättare, och vice versa? I det här avsnittet samtalar Daniel Gustafsson med Lina Wolff, aktuell med en nyöversättning av Gabriel García Marquez Hundra år av ensamhet, men också prisad för sin senaste roman Köttets tid.

Samtal med mottagaren av Årets översättning och Årets översättarstipendium

I år tilldelas Djordje Zarkovic priset Årets översättning för sin översättning av den kroatiska författaren Dubravka Ugrešićs ”Räven” och Carl-Johan Lind får Årets översättarstipendium för sin allra första översättning, irländska Claire-Louise Bennetts ”Damm”. Ingrid Elam samtalar med dem båda, på Göteborgs Litteraturhus den 26 oktober 2020, om översättandets möda och glädje. Här kan du se samtalet.

Priset och stipendiet delas ut som ett samarbete mellan Stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund.

John Swedenmark tilldelas Kulturhuset Stadsteaterns Internationella Litteraturpris

Litteraturpriset delas ut till ett framstående skönlitterärt verk i berömvärd svensk översättning. I år tilldelas priset den isländske författaren Einar Kárasons roman Stormfåglar i översättning av John Swedenmark, utgiven av Thorén & Lindskog.

Motiveringen lyder:

Med Stormfåglar blåser Einar Kárason nytt liv i det klassiska temat människans kamp mot naturen. Desperationen ombord på en stormdrabbad fisketrålare beskrivs så knivskarpt att läsaren känner iskylan strömma ut från boksidorna. En gastkramande läsupplevelse som förstärks av John Swedenmarks ypperliga översättning.

Juryn består av Maria Schottenius (DN), Claes Wahlin (Aftonbladet), Madelaine Levy (SvD), Victor Malm (Expressen), Marta Ronne (UNT) och Fredrik Lind (Kulturhuset Stadsteatern), ordförande Ingemar Fasth (Konstnärlig ledare/Litteraturscenen, Kulturhuset Stadsteatern) och sekreterare Hanna Karlsson (verkställande producent, Kulturhuset Stadsteatern).

Stort grattis från Översättarsektionen!

 

Författarfonden utlyser extra arbetsstipendier hösten 2020

30 miljoner kronor extra ställs till Författarfondens förfogande för fördelning av arbetsstipendier hösten 2020. De extra medlen ska användas till att stödja författare och andra litterära upphovsmän med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

Stipendierna är tillgängliga för dem som av olika skäl inte sökt stipendier i författarfondens alldeles nyligen avslutade ordinarie ansökningsomgång 20 augusti–21 september 2020.

För dessa särskilt utlysta arbetsstipendier gäller i princip samma grund­läggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, översättare, tecknare, fotografer) samt kulturjournalister.

Ansökningstiden är 2–15 oktober 2020.

Läs mer om den extra utlysningen av stipendier här.

Nytt avsnitt i Rum för översättning-podden: Klassikeröversättning

Ett viktigt fenomen i det litterära kretsloppet är återutgivningen av världslitteraturens klassiska texter. Men hur är det att översätta en text som redan finns på svenska, som många läsare redan har en relation till, och som i många fall är flankerad av en diger sekundärlitteratur?

I diskussionen deltar Lina Wolff, aktuell med en nyöversättning av Gabriel García Márquez “Hundra år av ensamhet”, Linda Östergaard, aktuell med en nyöversättning av fyra av Thomas Manns noveller, inte minst “Döden i Venedig”, och Nils Håkanson, som i egenskap av översättare och litteraturvetare studerat hur den ryska litteraturen introducerats och nyintroducerats på svenska. Moderator: Mikael Nydahl.

Samtalet hölls via Zoom den 28 augusti 2020. Arrangör var HDK-Valand.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Årets översättning och Årets översättarstipendium 2019!

Djordje Zarkovic tilldelas Årets översättning för Dubravka Ugrešićs roman Räven, tolkad på ett livfullt, spänstigt språk, osökt och sömlöst, och med genomgående elegant svansföring.

Årets översättarstipendium går till Carl-Johan Lind som i sin skönlitterära översättardebut visar en fin känsla för egenarten i Claire-Louise Bennetts djupt originella verk Damm.

Priset för Årets översättning på 100 000 kr premierar det litterära verk som är bäst översatt till svenska under 2019.

Juryns motivering:

Priset för Årets översättning 2019 tilldelas Djordje Zarkovic, som med kongenialt rävaktig smidighet och list översatt Dubravka Ugrešićs Räven, en rik och intrikat text som kräver gott väderkorn och säkert spårsinne av sin uttolkare. Zarkovic följer inte bara till synes obesvärat med i textens gäckande krumsprång mellan roman och essäform, mellan lekfullhet och allvar, han gör det dessutom på ett livfullt, spänstigt språk, osökt och sömlöst, och med genomgående elegant svansföring.

Djordje Zarkovic är född 1965 och bosatt i Göteborg. Han översätter från serbiska, kroatiska, bosniska och spanska till svenska. Räven är det fjärde verk som han har översatt av den kroatiska författaren Dubravka Ugrešić.

Årets översättarstipendium på 50 000 kr ska uppmuntra en nyetablerad översättare under 40 år, med inte fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Juryns motivering:

Claire-Louise Bennetts Damm är en egensinnig, svårbestämbar prosabok, en blandning mellan novellistik, essä och lyrisk betraktelse. En kvinna har dragit sig tillbaka i ett ensligt hus och från dag till dag antecknar hon händelser, minnen, infall och associationer, med överraskande tankesprång och oväntade infall. De växlande stämningarna och tonfallen gestaltar en stark motvilja mot entydighet och förenklande verklighetstolkning. Rörelserna och kasten i prosan kräver lyhördhet av översättaren och Carl-Johan Lind visar en fin känsla för egenarten i detta djupt originella verk. Översättningen är vaksam mot passivt angliserande vändningar. Den är känslig och föredömligt aktiv i sin språkbehandling.

Carl-Johan Lind är född 1982 och bor i Uppsala. Han har en fil.mag. i tyska, latin och svenska som andraspråk från Uppsala universitet och har studerat litterär översättning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Den irländska författaren Claire-Louise Bennetts debutroman Damm är Carl-Johan Linds första skönlitterära översättning.

Djordje Zarkovic och Carl-Johan Lind medverkar i ett samtal om översättandets möda och glädje med Ingrid Elam på Göteborgs Litteraturhus den 26 oktober. Samtalet kommer att finnas tillgängligt ett par dagar senare på Natur & Kulturs, Författarförbundets och Göteborgs litteraturhus hemsidor.

Sveriges Författarförbund och stiftelsen Natur & Kultur ger tillsammans ut priset Årets översättning och Årets översättarstipendium med syfte att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Deltagarna i juryn och anlitade lektörer läser både de svenska översättningarna och originalverken. Juryn består av Jan Stolpe, Ingrid Elam, Manni Kössler, Jonathan Morén och Anna Gustafsson Chen.

Här kan du läsa mer om Årets översättning och Årets översättarstipendium.

För mer information, kontakta:

Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten Natur & Kultur
073-040 48 01, karin.tengby@nok.se

Olov Hyllienmark, ordförande i Översättarsektionen Sveriges Författarförbund
070-482 12 65, hyllienmark@gmail.com

Djordje Zarkovic, pristagare
073-348 08 68, dz@gavrilo.se

Carl-Johan Lind, stipendiat
070-787 59 18, carl.johan.lind@gmail.com

Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium till Ann-Christine Relander

Vid Skånes Författarsällskaps årsmöte i Malmö tillkännagavs att Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium för år 2020 tilldelas Ann-Christine Relander, Lund.

Stipendiaten har bland annat översatt Leena Lehtolainen, Dinah Jefferies, Tommi Kinnunen, Johanna Sinisalo, Reidar Palmgren, Joy Ellis och Eeva Kilpi. Stipendiet består av en penningsumma och ett diplom.

Här kan du läsa pressmeddelandet om priset.

Nästa sida » « Föregående sida