Aktuellt

Allt Evenemang

Ö-nytt 1/2019

Idag har årets första Ö-nytt gått ut till Översättarsektionens alla medlemmar. I det kan man bland annat läsa om 2018 års Elsa Thulin-pristagare och kommande arrangemang under året.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Att översätta dramatik

Hur går det till att översätta dramatik? Ofta går meningarna isär på en teater om vad som är en bra översättning. Alla vill ”kolla vad det står i originalet”. Men vad är det vi egentligen menar med en god översättning, en spelbar replik, och vad är det man vill åt när man säger att ”det låter litterärt”? Hur låter en bra replik?

Medverkande: Marie Lundquist, Niclas Nilsson, Chatarina Larsson, Shebly Niavarini, Magnus Lindman (moderator)

Samtalet hölls på Stadsteatern den 23 april 2018.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

 

Intervju med Johanna Hedenberg

Läs gärna intervjun med Johanna Hedenberg, tidigare ordförande i Översättarsektionen, på Patent-  och registreringsverkets blogg. Johanna redogör här pedagogiskt bl a för de rättsliga villkoren för litterära översättare.

Du hittar intervjun här.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Översatt från arabiska

Den palestinska författaren Adania Shibli har som en av få samtida arabiskspråkiga författare blivit översatt till svenska. Möt henne i ett samtal med sin svenska översättare Anna Jansson om att översätta och bli översatt, om vilka krav den internationella bokmarknaden ställer på en arabiskspråkig författare och om varför så försvinnande få översättningar görs från arabiska till svenska. Samtalsledare varJohannes Holmqvist, förlagschef på bokförlaget Tranan.

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan 2018. Arrangörer var Tranan och Akademin Valand.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Att översätta tillsammans

Det tycks bli vanligare att översätta tillsammans – vad beror det på? Finns det en översättarensamhet som håller på att brytas upp? Har det ensamma geniet en gång för alla spelat ut sin roll? Vilken sorts samtal uppstår när man översätter tillsammans? Hur talar man med en röst när man är två? Och finns det gränser för vem som kan översätta vad?

Medverkande: Marie Silkeberg, Kristofer Folkhammar, Sara Abdollahi (moderator)

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Nominera böcker till Årets översättning 2018!

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning 2018.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet under 2018

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor. Prisutdelningen äger rum i oktober 2019.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast 15 februari 2019.
En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till:

Sveriges Författarförbund

Box 2157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

 

Årets översättarstipendium 2018

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2018.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Information om pension för konstnärligt yrkesverksamma

Konstnärsnämnden har tagit fram informationsskriften “Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma”, som finns tillgänglig på Konstnärsguiden, alltså Konstnärsnämndens informationssajt om bland annat social trygghet, a-kassa, skatter och pensioner.

Skriften ger tips och råd om hur du som kulturskapare bör tänka inför en framtida pension. Skriften finns tillgänglig digitalt via länken till höger, men kommer också att kunna beställas i pappersform från Konstnärsnämndens kansli.

Styrelsemöten 2019

Den 20 januari höll Översättarsektionens styrelse sitt första, konstituerande, möte för året. Under detta fastslogs preliminära mötesdatum fram till och med september. Mötesdatum för månaderna efter Bokmässan kommer under året.

Kommande styrelsemöten 2019:

15 februari kl. 14.00

5 april kl. 13.00

24 maj kl. 13.00

30 augusti kl. 13.00

25 september kl. 13.00

Översättarsektionens årsmöte 2019

2019 års årsmöte i Översättarsektionen hölls den 19 januari. Uppåt sextio medlemmar närvarade, lade under årsmötesordförande Göran Fagerströms säkra ledning 2018 års verksamhetsberättelse till handlingarna, valde ny styrelse, avåt sedan en vegetarisk buffé, klirrade med glas och umgicks i förträfflig stämning, somliga till efter midnatt.

Den nya styrelsens sammansättning återfinns här.

Eftermiddagen inleddes med popcorn och den ryska (sovjetiska) filmen ”Höstmaraton” med undertiteln ”en sorglig komedi” vilken skildrar några intensiva dygn i den litteräre översättaren Andrejs liv i Leningrad i slutet av 1970-talet. Tekniken var inte helt samarbetsvillig och filmen fick ses med engelsk dubbning med svenska undertexter gjorda efter den ryska dialogen. Detta gav å andra sidan upphov till mängder av extra fniss och nya reflektioner om översättningskonsten. Vi gör kanske ett nytt försök att visa ”Höstmaraton” med ryskt ljudspår vid ett senare tillfälle.

Nytt om standardavtalet!

Sveriges Författarförbund har kommit överens med både Natur & Kultur och Norstedts om att Standardavtalet rörande prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna fortsatt ska tillämpas under 2019. Avtalen inbegriper ett nytt minimihonorar, som är det senaste rekommenderade minimihonoraret, det vill säga 107,32 kronor.

Honoraret räknas sedvanligt upp i februari månad. Sekundärersättningarna i avtalet med Natur & Kultur baseras på grundhonoraret, medan sekundärersättningarna i avtalet med Norstedts baseras på det nya minimihonoraret.

Den juridiska avdelningen önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Kontakt: juridik@forfattarforbundet.se

Obs! Rådgivningen är stängd mellan 19 december och 8 januari.

Nästa sida » « Föregående sida