Aktuellt

Allt Evenemang

Översättning i fokus – nordisk barn- och ungdomslitteratur

apr 5 2019

Fyra föredrag om översättning i Lund

Den 5–6 april hålls en intern nätverksträff i Lund, mellan översättare av barn- och ungdomslitteratur från hela Norden. I samband med detta arrangeras fyra offentliga föredrag plus ett musikinslag, alla med olika intressanta infallsvinklar på översättning. Företrädesvis är det de nordiska språken och barn- och ungdomslitteraturen som står i fokus.

Den 5 april blir det en föredrag i Atriumgården på Lunds Stadsbibliotek, och den 6 april blir det inte mindre än tre föredrag plus musik i hörsalen på Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet.
Alla arrangemang är öppna för allmänheten, helt gratis och sponsrade av Lunds Kommun.

Arrangemangen är ett samarbete mellan det nordiska översättarnätverket, Föreningen Norden och Översättarutbildningen vid Lunds universitet.

Övriga sponsorer till översättarnätverksträffen är Nordisk Kulturfond, Svenska Akademien, Kulturrådet och NORLA.

Ett samarbete mellan Det nordiska översättarnätverket, Lunds universitets översättarutbildning och Föreningen Norden.

Sponsrat av Lunds kommun, Norla, Kulturrådet, Nordisk kulturfond, Svenska Akademien, Lunds universitet, Föreningen Norden.

VARMT välkomna!

 

TIDER OCH PRESENTATIONER:

Den 5 april 2019
Lunds Stadsbibliotek, Atriumgården

17.30: Björn Sundmark – TESKEDSGUMMANS SPRIDNING I OLIKA MEDIER
Björn Sundmark är professor i engelsk litteratur vid Malmö högskola och ämnesansvarig för engelska vid institutionen för Kultur, språk och medier. Han sitter också i Statens Kulturråd samt är ledamot i Augustprisjuryn. I Atriumgården föreläser han om den norske författaren Alf Prøysens Teskedsgumman och dess spridning till Sverige i olika medier.

Den 6 april 2019
Språk- och Litteraturcentrum, Aulan

16.00–16.40: Mats Berggren – TRENDER I SVENSK BARNLITTERATUR
Mats Berggren är svensk författare. Han har varit ledamot i ALMA-juryn, Statens Kulturråds arbetsgrupp för barn- och ungdomslitteratur och suttit i styrelsen för Sveriges Författarfond. Nu sitter han i Statens Kulturråds referensgrupp för stöd till svensk litteratur i översättning samt i juryn för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris. Här hör vi honom lägga ut texten kring aktuella trender inom svensk barnlitteratur.

16.50–17.20: Mari Mossberg – DAMMRÅTTOR FINNS BARA I SVERIGE
Mari Mossberg är lektor i översättning och koordinator för Lunds Översättarprogram. Här ska hon prata om språklig, interpersonell och kulturell anpassning vid översättning till svenska av franska faktaböcker för barn. Vad kan en översättning avslöja om den svenska synen på barns lärande och språkliga socialisering?

17.30–18.00: KAFFEPAUS

18.00–18.40: Sofie Boysen – KAN MAN OVERSÆTTE SIG UD AF RACISME
(Föredraget hålls på danska)
Sofie Boysen är dansk barnboksförfattare utbildad på Forfatterskolen For Børnelitteratur och är cand. mag. i litteraturvetenskap från Köpenhamns universitet. Här hör vi henne tala om att “översätta” förlegad (rasistisk) barnlitteratur från danska till en för samtiden mer fungerande danska. Detta med utgångspunkt i Jørgen Clevins bilderböcker om Rasmus.

18.50–19.10: Tor Tveite – ETT POTPURRI AV NORDISKA SCHLAGERSÅNGER
Tor Tveite är norsk översättare och har en bakgrund som klassisk sångare med tyngdvikt på barock- och renässansmusik. Som soloartist framför han kända och okända hits arrangerade för sång och dragspel. Här får vi höra ett axplock av nordiska Eurovision-klassiker.

Priset till Elsa Thulins minne 2018 går till Ervin Rosenberg

Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund har äran att meddela att Elsa Thulins översättarpris 2018, för framstående översättargärning, tilldelas Ervin Rosenberg.

Prisnämndens motivering:
”Stor bredd präglar Ervin Rosenbergs insats i flera avseenden: han har översatt från fyra olika språk, ungerska, hebreiska, franska och italienska; han har tolkat verk från 1500-tal, 1800-tal och modernaste tid. Men framför allt har han skickligt kunnat återge de mest skiftande stillägen och tonfall: Tocquevilles analytiska glöd, Imre Kertész förbittrade klarsyn, Péter Nádas slingrande ironier, David Grossmans detaljskarpa samtidsskildring … Allt med samma omsorg och spänst.”

Prisnämnden har bestått av Viveca Melander, Jan Stolpe och Ulrika Wallenström.

Elsa Thulin-priset – ”till översättare av allmänlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning” – förvaltas av Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund och har delats ut sedan 1960.

Prisutdelningen sker den 12 april kl. 18.00 på Författarnas hus i Stockholm. Efter ceremonin med uppläsningar och musik serveras buffé. OBS! För föranmälan till buffén, se separat mejlutskick inom kort.

Alva Dahl får pris av Svenska Humanistiska Förbundet

Översättaren, essäisten och språkvetaren Alva Dahl tilldelas Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda.

Läs mer i Upsala Nya Tidning här.

Ö-nytt 1/2019

Idag har årets första Ö-nytt gått ut till Översättarsektionens alla medlemmar. I det kan man bland annat läsa om 2018 års Elsa Thulin-pristagare och kommande arrangemang under året.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Att översätta dramatik

Hur går det till att översätta dramatik? Ofta går meningarna isär på en teater om vad som är en bra översättning. Alla vill ”kolla vad det står i originalet”. Men vad är det vi egentligen menar med en god översättning, en spelbar replik, och vad är det man vill åt när man säger att ”det låter litterärt”? Hur låter en bra replik?

Medverkande: Marie Lundquist, Niclas Nilsson, Chatarina Larsson, Shebly Niavarini, Magnus Lindman (moderator)

Samtalet hölls på Stadsteatern den 23 april 2018.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

 

Intervju med Johanna Hedenberg

Läs gärna intervjun med Johanna Hedenberg, tidigare ordförande i Översättarsektionen, på Patent-  och registreringsverkets blogg. Johanna redogör här pedagogiskt bl a för de rättsliga villkoren för litterära översättare.

Du hittar intervjun här.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Översatt från arabiska

Den palestinska författaren Adania Shibli har som en av få samtida arabiskspråkiga författare blivit översatt till svenska. Möt henne i ett samtal med sin svenska översättare Anna Jansson om att översätta och bli översatt, om vilka krav den internationella bokmarknaden ställer på en arabiskspråkig författare och om varför så försvinnande få översättningar görs från arabiska till svenska. Samtalsledare varJohannes Holmqvist, förlagschef på bokförlaget Tranan.

Samtalet hölls i Rum för översättning på Bokmässan 2018. Arrangörer var Tranan och Akademin Valand.

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Att översätta tillsammans

Det tycks bli vanligare att översätta tillsammans – vad beror det på? Finns det en översättarensamhet som håller på att brytas upp? Har det ensamma geniet en gång för alla spelat ut sin roll? Vilken sorts samtal uppstår när man översätter tillsammans? Hur talar man med en röst när man är två? Och finns det gränser för vem som kan översätta vad?

Medverkande: Marie Silkeberg, Kristofer Folkhammar, Sara Abdollahi (moderator)

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Nominera böcker till Årets översättning 2018!

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning 2018.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet under 2018

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor. Prisutdelningen äger rum i oktober 2019.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast 15 februari 2019.
En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till:

Sveriges Författarförbund

Box 2157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

 

Årets översättarstipendium 2018

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2018.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Information om pension för konstnärligt yrkesverksamma

Konstnärsnämnden har tagit fram informationsskriften “Pensionsplanering för konstnärligt yrkesverksamma”, som finns tillgänglig på Konstnärsguiden, alltså Konstnärsnämndens informationssajt om bland annat social trygghet, a-kassa, skatter och pensioner.

Skriften ger tips och råd om hur du som kulturskapare bör tänka inför en framtida pension. Skriften finns tillgänglig digitalt via länken till höger, men kommer också att kunna beställas i pappersform från Konstnärsnämndens kansli.

Nästa sida » « Föregående sida