Aktuellt › Arkiv

Månad: mars 2024

Nytt rekommenderat minimihonorar

 


Från och med mars 2024 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

185 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

Honoraret är ett F-skattarvode (tidigare även kallat bruttoarvode) i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Författarförbundets rekommenderade minimihonorar för A-skattare (tidigare även kallat nettoarvode) är 128 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. I A-skattarvodet är arbetsgivaravgifter och semesterersättning ej inkluderade.

Det är alltid översättningens omfång som ligger till grund för beräkningen av antal tecken.

Lyriköversättning

Det finns inget separat avtal för översättning av lyrik. Emellertid har Sveriges författarförbund tagit fram ett rekommenderat minimiarvode för lyriköversättningar. Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2024) är 185 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 555 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 925 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.