Aktuellt › Arkiv

Månad: september 2023

Rekommenderat minimihonorar september 2023

Från och med september 2023 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

 

180 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

 

Honoraret är ett F-skattarvode (tidigare även kallat bruttoarvode) i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Författarförbundets rekommenderade minimihonorar för A-skattare (tidigare även kallat nettoarvode) är 125 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. I A-skattarvodet är arbetsgivaravgifter och semesterersättning ej inkluderade.

 

Det är alltid översättningens omfång som ligger till grund för beräkningen av antal tecken.

 

Lyriköversättning

 

Det finns inget separat avtal för översättning av lyrik. Emellertid har Sveriges författarförbund tagit fram ett rekommenderat minimiarvode för lyriköversättningar. Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2023) är 180 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

 

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 540 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 900 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr per dikt för obunden lyrik och 1 000 kr per rimmad eller bunden dikt.

 

Ovan angivna summor är F-skattarvoden och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

 

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00) eller översättarinformatör Johanna Svartström, (johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se, 070-561 50 55).
(mer …)