Aktuellt › Arkiv

Månad: maj 2023

Rekommenderat minimihonorar mars 2023

Från och med mars 2023 är Författarförbundets rekommendation för prosaöversättningar av skön- och facklitteratur för barn och vuxna enligt följande:

 

177 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. Moms tillkommer om 6 %.

 

Honoraret är ett F-skattarvode (tidigare även kallat bruttoarvode) i vilket egenavgifter och semesterersättning är inkluderade. Författarförbundets rekommenderade minimihonorar för A-skattare (tidigare även kallat nettoarvode) är 122:50 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg. I A-skattarvodet är arbetsgivaravgifter och semesterersättning ej inkluderade.

 

Det är alltid översättningens omfång som ligger till grund för beräkningen av antal tecken.

 

Lyriköversättning

 

Det finns inget separat avtal för översättning av lyrik. Emellertid har Sveriges författarförbund tagit fram ett rekommenderat minimiarvode för lyriköversättningar. Ersättning för översättning av lyrik beräknas annorlunda jämfört med översättning av prosa. Rekommendationen utgår från det rekommenderade minimihonoraret för översättning av prosa som för närvarande (2023) är 177 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg, men multiplicerat med 3 eller 5:

 

För obunden lyrik gäller minimihonoraret gånger 3: 531 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För rimmad eller bunden dikt gäller minimihonoraret gånger 5: 885 kr per 1 000 tecken inkl. blanksteg.

 

För översättning av enstaka dikter i exempelvis antologier eller tidskrifter gäller 600 kr per dikt för obunden lyrik och 1 000 kr per rimmad eller bunden dikt.

 

Ovan angivna summor är F-skattarvoden och inkluderar därmed egenavgifter och semesterersättning. Moms tillkommer om 6 %.

 

Vid frågor, kontakta den juridiska avdelningen (juridik@forfattarforbundet.se, 08-545 132 00) eller översättarinformatör Johanna Svartström, (johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se, 070-561 50 55).
(mer …)

Höstens översättarseminarium i Varberg

Vi har nu tillräcklig finansiering för att kunna uppmana alla intresserade att göra en bindande anmälan till höstens efterlängtade helgseminarium på Varbergs fästning den 13-15 oktober. Observera att vi kan komma att tvingas lotta bland deltagarna, med viss viktning för att få till språkgrupperna så att de blir effektiva.

Sista datum för anmälan är 30 maj, anmälningsformulär finns här.

Om seminariet
Helgen inleds fredag eftermiddag klockan 15:00 och håller på fram till söndag lunch klockan 13:00. Det finns plats för max 30 deltagare. Av dessa är 5–10 platser specifikt reserverade för översättarstudenter samt nyetablerade översättare. Se vidare Program för 2023 års Översättarseminarium som återfinns här.
Under helgen kommer det att bjudas på uppläsningar samt textseminarier i fem till sex språkgrupper där en av deltagarna i varje grupp leder arbetet under helgen. Därtill kommer även sociala aktiviteter för att stimulera till spontana möten.
I kursavgiften ingår övernattning i enkelrum med delat badrum, välkomstdrink, två middagar, två luncher och två frukostar samt fika under seminariedagarna. Deltagarna betalar själva eventuella måltidsdrycker samt resa till/från Varberg.
Deltagaravgiften kommer att vara 2 800 kronor per person. För översättarstudenter och de specifikt inbjudna nyetablerade översättarna är deltagaravgiften 1 000 kronor. För att jämna ut de geografiska förutsättningar utgår reseersättning för den del av resans pris som överstiger 500 kronor*. Denna utbetalas mot insända biljettkopior/kvitton efter avslutat seminarium och slutförd hemresa.

Årets översättarseminarium genomförs med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur, Svenska Akademien, Översättarcentrum och Letterstedtska Föreningen.
Observera sista anmälningsdag den 30 maj 2023. Vi hoppas kunna lämna definitivt besked om antagna och eventuella reserver senast den 15 juni. 2023.
*Förutsatt att billigast rimliga färdmedel valts.