Aktuellt › Arkiv

Månad: november 2023

Insamling till Elsa Thulin-priset

Sedan 1960 har Elsa Thulin-priset delats ut till översättare av skönlitteratur (sedan 2006 även allmänlitteratur) som ”belöning för framstående översättargärning”. Priset förvaltas av Översättarsektionen inom Sveriges Författarförbund och utgör den enda svenska hedersutmärkelse som delas ut av översättare till översättare. Prisets storlek har växlat genom åren och medlen har inhämtats från skilda håll. Priskassan har emellertid krympt på senare år, varför Översättarsektionens styrelse vill pröva ett nytt grepp för att säkerställa prisets fortsatta existens: en insamling bland översättarna själva. På så vis stärks Elsa Thulin-prisets karaktär som översättarnas eget pris.

Årets insamling av medel till Elsa Thulin-priset löper mellan den 24 november 2023 och den 31 mars 2024. Den som så önskar kan lämna ett bidrag – stort eller litet – genom en donation på Swish-numret 1233470580 eller bg 878-8028. Märk era bidrag med ”Elsa”.

Sprid gärna denna information, så att så många kollegor som möjligt samt andra intresserade kan engageras för Elsa Thulin-prisets stärkande.