För uppdragsgivare

Uppdragsgivarens översättarmanual

Foldern ”Uppdragsgivarens översättarmanual: Information för dig som vill anlita en litterär översättare” kan hämtas som pdf. Den innehåller värdefull information om upphovsrätt och avtal för både förlag och översättare.

CEATL:s riktlinjer för rättvisa översättaravtal

Riktlinjerna bygger på ”Hexalogen” som antogs av CEATL år 2011 och är avsedda att användas som ett verktyg för att skapa god sed inom sektorn litterär översättning. Sådan god sed gynnar alla i förlagsbranschen (översättare, förläggare, författare till originalverk) genom att förbättra de litterära översättningarnas kvalitet.

Söker du översättare?

Är du på jakt efter en översättare till ett uppdrag? Vänd dig till Översättarcentrum, som kostnadsfritt förmedlar kvalificerade skön- och facklitterära översättare till förlag, kulturinstitutioner och vissa företag. Du kan också själv söka efter översättare på Översättarcentrums hemsida.

Rättigheter till översättningar

Söker du rättighetsinnehavaren till en översättning och/eller vill ha tillstånd att använda en översättning? Kontakta i första hand ALIS (Administration av litterära rättigheter i Sverige).