För översättare

Under Avtalsalfabetet hittar du basinformation om avtal, kontrakt och arvoden för översättningsuppdrag. Under Avtalsinformation hittar du uppdaterad information om rådande avtalssituation, i och med uppsägningen av standardavtalet.