Utmärkelser

Översättarsektionen ansvarar för två översättarpriser: Elsa Thulins översättarpris och Årets översättning. Årets översättning delas ut i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur. De båda prisernas olika karaktär innebär att de kompletterar och stärker varandra och tillsammans bidrar till att skapa uppmärksamhet och debatt kring översättning, sätta översättaren i fokus och klargöra översättandets betydelse.