Bli medlem

Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund verkar för yrkesverksamma litterära översättares intressen och rättigheter. Här kan du läsa mer om hur du blir medlem och vad medlemskapet innebär.

Varför?

Är du yrkesverksam litterär översättare men ännu inte medlem? Undrar du vad du skulle ha för nytta av ett medlemskap?

Här är några av de viktigaste argumenten för att du ska bli medlem i Översättarsektionen:

• Översättarsektionen är de litterära översättarnas egen fackliga organisation och präglas av kollegial solidaritet och sammanhållning.
• Vi har ett omfattande kollegialt utbyte, både på medlemsmöten och på våra mejllistor, där vi diskuterar språkliga såväl som fackliga frågor.
• Som medlem får du möjlighet att delta i sektionens aktiviteter såsom kurser, textseminarier och medlemsmöten. Du kan också få resebidrag till våra aktiviteter.
• Alla medlemmar får Översättarsektionens eget medlemsbrev Översättarnytt. Dessutom får alla medlemmar i Sveriges författarförbund hem tidningen Författaren.
• Du får samlad information om stipendier samt möjlighet att söka stipendier som endast riktar sig till Författarförbundets medlemmar.
• Som medlem har du möjlighet att få hjälp av Författarförbundets jurister och översättarnas sektionsombud.
• Via Författarförbundet kan du köpa seminariekort till bokmässan i Göteborg till kraftigt subventionerat pris. Alla förbundsmedlemmar går dessutom in gratis på mässan.
• Medlemmar i Översättarsektionen kan bli medlemmar i uppdragsförmedlingen Översättarcentrum utan inträdesavgift

Om du som förbundsmedlem behöver råd eller juristhjälp, till exempel med kontraktsgranskning eller bistånd vid tvist, skriv till Författarförbundets ombud och jurister på juridik@forfattarforbundet.se.

Alla medlemmar som vill får Översättarsektionens medlemsutskick Översättarnytt via mejl. Brevet skickas ut till alla sektionsmedlemmar som har anmält sin mejladress till Sveriges Författarförbunds kansli.

Dessutom kan du ansluta dig till sektionens mejllistor:

Eufemia är översättarnas allmänna pratforum.

Avtal är forumet för fackliga frågor.

Hur?

För medlemskap i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund krävs att man har översatt minst två verk och att dessa är publicerade.

Alla ansökningar behandlas av Författarförbundets kansli. Därefter beslutar förbundsstyrelsen om inval.

Skicka inte in några verk tillsammans med din ansökan. Men var beredd på att vi vid behov kan komma att begära in åberopade verk samt originaltexter till dessa för lektörsläsning. Såväl översättningar som originalverk går bra att skicka in i form av pdf-filer.

Krav på omfång:
• Skönlitterär prosa och sakprosa: Två verk publicerade på allmänlitterära förlag (det vill säga inte renodlade läroböcker, instruktionsböcker, uppslagsböcker eller liknande), med ett omfång av sammanlagt minst 240 normalsidor. Vid bedömningen av sidantalet tar vi hänsyn till om verket är rikligt illustrerat, har luftig layout samt till om mer än en person har översatt verket. Ett verk med mer än en översättare bedöms individuellt efter ansvaret för helheten av verket eller efter den skrivna andelen av det. Vid samarbeten ber vi dig uppge hur stor del av verket du åberopar eller om samarbetet har inneburit att ni har ett gemensamt ansvar för hela texten.
• Dramatik: Två helaftonsföreställningar med ett omfång av sammanlagt minst 200 sidor.
• Lyrik: Två verk med ett omfång som Översättarsektionens styrelse godkänner.

För att ansökan ska behandlas erlägges en administrativ avgift om 300 kronor. Vid beslut om inval dras den administrativa avgiften av från det första årets medlemsavgift.

Inbetalning sker till bankgiro 878-8028. Uppge inval samt efternamn på betalningen.

Välkommen med frågor till susanne.steneros[at]forfattarforbundet.se

Ansökningsblanketten samt dina verk skickas till:
Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Kontaktperson gällande invalsfrågor är Susanne Steneros som tar emot såväl verk som frågor: susanne.steneros[a]forfattarforbundet.se