Om oss

Översättarsektionen är en av fyra sektioner inom Sveriges Författarförbund (SFF). Sektionen har cirka 600 medlemmar och är facklig huvudorganisation för Sveriges skön- och facklitterära översättare. Sektionens, såväl som resten av förbundets, fackliga arbete bedrivs i Sverige.

Översättarsektionen är ett resultat av att Sveriges Översättarförbund, som bildades 1954, uppgick i det då nybildade Sveriges Författarförbund 1971, där det blev en av fyra sektioner.

Sektionens syfte är att stärka översättarna som kollektiv. Vi bevakar översättarnas ideella och ekonomiska rättigheter i allmänhet och arbetar för att förbättra översättaryrkets villkor och synliggöra översättarna i olika sammanhang. Sektionen ordnar även medlemsträffar och utbildningsseminarier och främjar på det sättet det kollegiala utbytet.

Dessutom representerar sektionen de litterära översättarna såväl internationellt, genom medlemskap i det nordiska översättarnätverket Norne och i den europeiska samarbetsorganisationen CEATL (Conseil Européen des Traducteurs Littéraires), som nationellt, genom att delta i olika forum om översättare och översättning.

Inom Författarförbundet arbetar Översättarsektionens styrelse med att stärka sektionens ställning och driver frågan om en omfördelning av förbundets resurser, som skulle göra det möjligt att bättre främja översättarnas intressen.

För frågor om Översättarsektionens arbete, kontakta vår fackliga informatör Johanna Svartström:

johanna.svartstrom@forfattarforbundet.se
08-545 132 06 | 070-561 50 55
Telefontid måndag – torsdag kl 13.00-14.00