Om oss › Samverkan

Samverkan

Den här listan är en sammanställning av Översättarsektionens långvariga och viktigaste samarbetspartner.

CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) är en europeisk facklig organisation för litterära översättares organisationer. I nuläget har CEATL 35 medlemsorganisationer från 29 länder och representerar ca 10 000 upphovsrättspersoner.

Organisationen bevakar översättarnas rättigheter och sociala och ekonomiska intressen i europeiska sammanhang, bland annat genom lobbyverksamhet i Bryssel. Den verkar också för erfarenhetsutbyte mellan översättare och för informationsspridning mellan översättare i medlemsländerna.

Riktlinjerna för rättvisa översättaravtal har tagits fram som ett stöd för översättare i avtalsförhandlingar och ska kunna tillämpas i samtliga europeiska länder. Här kan du läsa riktlinjerna på engelska och här kan du ladda ner dem i docx-format.

 

Översättarcentrum är en ideell förening som fungerar som uppdragsförmedling för skön- och facklitterära översättare. Deras uppdragsgivare är främst förlag, men även kulturinstitutioner och företag inom kultursektorn. Utöver att förmedla översättningsuppdrag arrangerar de seminarier, uppläsningar och kurser.

Översättarsektionen och Översättarcentrum driver tillsammans podden Rum för Översättning.

 

NORNE är en treårig seminarieverksamhet som bedriver kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för de deltagande översättarorganisationerna med avseende på upphovsrättsfrågor, organisationsbyggande och marknadsföring och profilering. I nätverket ingår även Dansk Oversætterforbund (Danmark), Finlands översättar- och tolkförbund (Finland), Norsk Oversetterforening (Norge), The Icelandic Association of Translators and Interpreters (Island) samt Översättarcentrum.