Aktuellt

Allt Evenemang

Översättarnas årsmöte 2020

I lördags, den 18 januari, hade översättarna årsmöte. Vi inledde med en tankeväckande föreläsning av Elin Svahn, doktorand vid TÖI, om litterära översättares villkor. Därefter hölls själva mötet – kort, koncist och kamratligt – vilket avrundades med buffé och klackar i taket till efter midnatt. Dagen därpå var det dags för 2020 års första styrelsemöte. Den förbluffande nog helt omvalda styrelsen konstituerade sig och tackar ödmjukast för medlemmarnas fortsatta förtroende!

I samband med mötet avtackades även Ludvig Berggren, facklig informatör i översättarfrågor och ombud på kansliet. Ludvigs informatörstjänst skapades för cirka fem år sedan och sedan dess har han blivit ovärderlig för Författarförbundet i allmänhet och översättarna i synnerhet. I vått och torrt har han tålmodigt förhandlat, informerat, svarat på frågor, peppat och rutit ifrån, och mycket av den positiva utveckling vi ser i branschen idag har skett delvis tack vare honom.

Han går nu vidare till en tjänst på Goethe-Institut och vi önskar honom allt gott, även om han länge kommer att vara mycket saknad.

Foto: Thomas Grundberg

Är du den vi söker?

Sveriges författarförbund utlyser två tjänster som båda går att söka till och med den 27 januari.

Den ena är en tjänst som facklig informatör i översättarfrågor på 20-25 %. Den fackliga informatören bevakar avtals- och arvodesfrågor för översättare, ger rådgivning och bistår i förhandlingar efter överenskommelse med Översättarsektionen. Informatören kommer att ingå i förbundets rådgivningsgrupp, som även består av tre jurister och ett ombud.

Den andra är en kommunikatörstjänst på 80 %. Kommunikatören har huvudansvaret för förbundets kommunikation. Vid sidan om kommunikationsarbetet inkluderar tjänsten ansvar för kopieringsstipendierna som utlyses årligen.

Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan till och med den 27 januari 2020!

Tokarczuk-feber!

Tisdagen den 10 december var en stor dag, som gick i översättningens, den internationella litteraturens och gemenskapens tecken. Ett tjugotal av nobelpristagaren Olga Tokarczuks översättare hade samlats i Stockholm för att fira tillsammans och hylla författaren. De slöt upp på, nota bene, Översättarnas och författarnas hus på Drottninggatan, varifrån de med specialtillverkade Tokarczuk-paraplyer tågade till Konserthuset där de planerade att utbrista i ett kollektivt jubel när Tokarczuk infann sig.

Tråkigt nog missade de henne, ett bakslag som dock inte tycks ha lagt sordin på stämningen; översättarna var glada ändå, eftersom de fick träffas allihop tillsammans, skåla och hedra sin författare.

Här kan du se Kulturnyheternas inslag om tilldragelsen (påan börjar vid 3.18).

Förläggareföreningens hederspris 2019 tilldelas Jan Stolpe

Svenska förläggareföreningens hederspris instiftades 2018 för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.

2019 års hederspris tilldelades översättaren Jan Stolpe.

Juryns motivering:

Det finns få översättare i Sverige som kan mäta sig med Jan Stolpe, när det gäller bredd och precision. Hans klassikeröversättningar har blivit klassiker i sig:  Platon, Aristoteles, Montaigne. Liksom Montaigne är Stolpe en man i rörelse, på färd mellan det antika och nuet, en utforskare med fördomsfri och nyfiken blick. De översättningar han gjort av samtida författare präglas av samma noggrannhet, lätta handlag och språkliga fantasirikedom.

Det har sagts att först när en bok blir överförd till ett annat språk når den sin fulla mognad. Bättre kan Jan Stolpes gärning inte sammanfattas.

Priset delades ut på Augustgalan som ägde rum den 25 november och Översättarsektionen av Sveriges författarförbund publicerar nu med stolthet Jan Stolpes tacktal:

Jag vill tacka förläggarföreningen för den här utmärkelsen. Det är en stor heder för mig att få ett så fint pris, och det är naturligtvis en stor, en väldigt stor uppmuntran i mitt arbete.

Jag vill också läsa in något annat i hederspriset.

Vi lever i en förfärlig tid, med otäcka kultur- och folkfientliga opinioner som tilltar. Att under en tid av ökande nationell inskränkthet och fientlighet för det främmande lyfta fram en verksamhet som främjar kultur- och tankeutbyte över gränser och ett vidgat medvetande om de andra är betydelsefullt. Det är en fin demonstration!

När bokförläggarna lyfter fram en representant för översättarna skickar de ut ett meddelande om att deras arbete är viktigt – det är så jag uppfattar saken, och jag är övertygad om att alla mina duktiga systrar och bröder i yrket tolkar det på samma sätt. Översättarna levde förr ett halvanonymt liv i kulturlivet. Den tiden är förbi; att halva den svenska litteraturen består av översättningar och att dessa översättningar består av våra ord finns det numera ingen som kan bortse ifrån. Förläggarpriset till mig är ett nytt och fint uttryck för detta vidgade erkännande!

Jag känner mig väldigt hedrad och mycket glad. Mitt varma tack – på mina egna och på alla mina kollegers vägnar!

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Den synliga översättaren

Översättandets konst är inte absolut – oundvikligen sätter även översättaren sin prägel på verket. Det här samtalet undersöker hur olika översättare närmar sig samma författare och hur pass synlig översättaren egentligen är i slutresultatet. Hur fångar två olika temperament Louise Glücks poesi, och blir det skillnader i Maurice Blanchots prosa när den tolkas av två olika röster? Fyra erfarna översättare diskuterar sådant som kanske inte ens kan diskuteras: tonen, känslan och det personliga i översättningsarbetet.

Medverkande: Jonas Brun, Stewe Claeson, Jens Ahlberg, Thomas Anderson och Jenny Tunedal (moderator)
Arrangör: Rámus, Faethon, Tolk- och översättarinstitutet, Akademin Valand

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Dags att nominera till Årets översättning

Årets översättning  – Stiftelsen Natur & Kulturs och Sveriges Författarförbunds pris till årets bäst översatta bok

Priset instiftades 2010 och delas från och med 2019 ut i ett samarbete mellan stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund. Prisets syfte är att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund.

Förlag och enskilda inbjuds härmed att nominera böcker till Årets översättning.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet mellan den 1 januari och den 31 december 2019

Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. Pristagaren erhåller 100 000 kronor.

Anvisningar

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast den 14 februari 2020.
En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till:
Sveriges Författarförbund

Box 3157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.

 

Årets översättarstipendium

Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2019.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Läs mer om Årets översättning här: https://oversattarsektionen.se/utmarkelser/arets-oversattning

 

Översättarsektionens årsmöte 2020

jan 18 2020

Årsmötet hålls lördagen den 18 januari 2020 på Författarnas och översättarnas hus.

Själva mötet börjar kl. 17.30, men vi inleder med en föreläsning av doktoranden Elin Svahn utifrån hennes forskning om översättares arbete.

Kallelse till årsmötet går ut i december.

Skåla med Tokarczuks översättare

dec 10 2019

Den 10 december delas årets Nobelpris ut. Årets litterära mottagare är Peter Handke och Olga Tokarczuk. Ett stort antal av Tokarczuks översättare samlas i Stockholm samma dag för att uppvakta henne, men också för att fira tillsammans på Författarnas och översättarnas hus från kl 16.30.

Medlemmar i SFF-Ö är naturligtvis hemskt välkomna att delta i firandet, men observera att platserna är begränsade. Föranmälan krävs och vi reserverar oss för att det kan bli fullbokat!

Glögg- och klappkväll

dec 7 2019

Den 7 december kl 17.00 är det dags för översättarnas årliga glögg- och julklappsutväxlingskväll. Vi ses på Författarnas och översättarnas hus, myser med tända ljus, löser ett högläsningsquiz och byter böcker med varandra – så glöm inte att ta med en inslagen klappbok att ge bort!

Nytt avsnitt av Rum för översättning-podden: Om översättning som iscensättning

Vilken roll spelar översättningar när antika pjäser får nytt liv i vår samtid? Hur påverkas det litterära översättningsarbetet av teaterns former för iscensättning? Och vad händer när grekiska pjäser kommer till svenska teatrar via engelskan? Kristina Hagström-Ståhl har översatt och regisserar nu Anne Carsons nyöversättning av Sofokles tragedi “Antigone” för Göteborgs stadsteater och Helena Fagertun översätter för andra gången David Greigs bearbetning av Aischylos “De skyddssökande” för uppsättning på Malmö stadsteater i höst.

Medverkande: Kristina Hagström-Ståhl och Helena Fagertun
Arrangör: Akademin Valand

 

Här kan du lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Nästa sida » « Föregående sida