Utmärkelser › Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulins översättarpris

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Priset delas ut i maj varje år.

Pristagare

Urban Andersson

Priset till Elsa Thulins minne 2017, för framstående översättargärning, tilldelas URBAN ANDERSSON. Urban Andersson är född i Luleå 1938 och numera […]

Nille Lindgren

Priset till Elsa Thulins minne 2016, för framstående översättargärning, går till Sveriges flitigaste översättare. Nille Lindgren är född 1946 och […]

Viveca Melander

Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år VIVECA MELANDER: Prisnämndens motivering lyder: … som i sin […]

Tidigare » « Senare