Utmärkelser › Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulins översättarpris

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Priset delas ut i maj varje år.

Pristagare

Rose-Marie Nielsen

Elsa Thulins översättarpris 2019, för framstående översättargärning, tilldelas Rose-Marie Nielsen. Rose-Marie Nielsen, född 1940, översätter från engelska och har sedan […]

Ervin Rosenberg

Elsa Thulins översättarpris 2018, för framstående översättargärning, tilldelas ERVIN ROSENBERG. Ervin Rosenberg är född den 30 september 1935 i dåvarande […]

Urban Andersson

Priset till Elsa Thulins minne 2017, för framstående översättargärning, tilldelas URBAN ANDERSSON. Urban Andersson är född i Luleå 1938 och numera […]

Tidigare » « Senare