Utmärkelser › Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulins översättarpris

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Priset delas ut i maj varje år.

Pristagare

Viveca Melander

Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år VIVECA MELANDER: Prisnämndens motivering lyder: … som i sin […]

Karin Mossdal

Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år KARIN MOSSDAL. Karin Mossdal är född 1941. Efter studier […]

Gunnar Harding

Gunnar Harding får Elsa Thulin-priset Priset till Elsa Thulins minne för framstående översättargärning tilldelas i år GUNNAR HARDING Gunnar Harding […]

Tidigare » « Senare