UtmärkelserElsa Thulin-priset › Joachim Retzlaff

Joachim Retzlaff

Elsa Thulin-priset till Joachim Retzlaff

Elsa Thulins översättarpris 2020,  för framstående översättargärning, tilldelas Joachim Retzlaff.

Joachim Retzlaff, född 1952, har varit yrkesöversättare i drygt 30 år och översätter från tyska, engelska, danska och norska, främst facklitteratur med fokus på filosofi, samhällsvetenskap, politisk debatt, kulturhistoria och historia.

Prisnämnden har bestått av Rose-Marie Nielsen, Ervin Rosenberg och Bengt Samuelson.

Prisnämndens motivering:

I en snabbt föränderlig värld där demokratier vittrar sönder, där förvrängda relationer till verkligheten smyger sig på och där rika länder har ett stort försprång framför fattiga, där jordens resurser inte längre kan slösas med, samtidigt som klimatet är allt mer hotat och pandemier och naturkatastrofer håller oss alla i ett järngrepp blir det allt viktigare att med ordens hjälp kunna uttolka spåren i sanden. Joachim Retzlaff har under mer än trettio års tid genom sina översättningar från tyska, engelska och danska av främst facklitteratur gjort oss uppmärksamma på det som utspelar sig här på jorden under vår tid. Han har varit oerhört produktiv som facköversättare och tangerar också den skönlitterära verksamheten. I sin översättargärning ägnar han sig åt vitt skilda ämnen, som matematisk vetenskap, politik, klimatfrågor, kulturhistoria, fysik, konstens frihet, filosofi, Rushdieaffären, vargar, Trumperan etc. Han har med stor bredd och en omsorgsfull behandling av det svenska språket förmedlat nödvändiga insikter i det som händer runt omkring oss i världen som den ser ut idag.