UtmärkelserElsa Thulin-priset › Rose-Marie Nielsen

Rose-Marie Nielsen

Elsa Thulins översättarpris 2019, för framstående översättargärning, tilldelas Rose-Marie Nielsen.

Rose-Marie Nielsen, född 1940, översätter från engelska och har sedan 1981 översatt drygt hundra böcker, av bland andra V.S. Naipul, John Irving, Amos Oz, Susan Sontag, Alice Munro, Jane Austen och Kazuo Ishiguro.

Prisnämnden har bestått av Lars Erik Blomqvist, Ulla Roseen och Ulrika Wallenström.

Prisnämndens motivering:

I dessa tider då den snipiga och måttligt pålästa ’nationalismen’ griper kring sig blir ÖVERSÄTTARENS värv allt viktigare. Det gäller att berika vår ordkonst med den både upplevda och nedskrivna erfarenheten från länder fjärran från vårt dagliga synfält. Ty utan den svenske läsarens kontakt med andra världar blir vår bild – också av oss själva – ensidig, arm och tråkig. Steget mellan den karibiska övärldens koloniala färgrikedom och den judiska, vittförgrenade familjetragikens alla märkvärdigheter må tyckas långt – men det säger oss att litteraturen både begriper och övergriper. Det är därför som ROSE-MARIE NIELSEN tilldelas Elsa Thulins översättarpris för ett mångårigt, samvetsgrant och eftersinnande arbete till glädje för generationer. Engagemang för det stora greppet har hos henne aldrig uteslutit omsorg om den lilla detaljen. Så fortlever nobelpristagare på svenska. Så skriver en förfaren tolkare – mån om att hävda språkets makt över tanken och tankens ständiga makt över språket.