Utmärkelser › Elsa Thulins översättarpris

Elsa Thulins översättarpris

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Priset delas ut i maj varje år.

Pristagare

Maria Ekman

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år MARIA EKMAN Maria Ekman är bosatt i Stockholm och verksam som […]

Kerstin Gustafsson

Elsa Thulins översättarpris för framstående översättargärning tilldelas i år KERSTIN GUSTAFSSON. Kerstin Gustafsson kommer ursprungligen från Härnösand men bor sedan […]

Inger Johansson

Tidigare » « Senare