UtmärkelserElsa Thulin-priset › Ervin Rosenberg

Ervin Rosenberg

Elsa Thulins översättarpris 2018, för framstående översättargärning, tilldelas ERVIN ROSENBERG.

Ervin Rosenberg är född den 30 september 1935 i dåvarande Kungariket Ungern och kom till Sverige 1956. Han avlade examen i ryska, franska och italienska vid Uppsala universitet och arbetade sedan i trettio år som gymnasielärare i Falun. I början av 1990-talet inledde han sin översättarbana och han har sedan dess översatt bland andra Amos Oz, Imre Kertész, Péter Nádas och Italo Calvino.

Prisnämnden har bestått av Viveca Melander, Jan Stolpe och Ulrika Wallenström.

Prisnämndens motivering:

Stor bredd präglar Ervin Rosenbergs insats i flera avseenden: han har översatt från fyra olika språk, ungerska, hebreiska, franska och italienska; han har tolkat verk från 1500-tal, 1800-tal och modernaste tid. Men framför allt har han skickligt kunnat återge de mest skiftande stillägen och tonfall: Tocquevilles analytiska glöd, Imre Kertész förbittrade klarsyn, Péter Nádas slingrande ironier, David Grossmans detaljskarpa samtidsskildring … Allt med samma omsorg och spänst.