UtmärkelserElsa Thulin-priset › Urban Andersson

Urban Andersson

Priset till Elsa Thulins minne 2017, för framstående översättargärning, tilldelas URBAN ANDERSSON.

Urban Andersson är född i Luleå 1938 och numera bosatt i Solna. Han är flerfaldigt prisbelönad poet och var 1966–1987 verksam som litteraturkritiker på Svenska Dagbladet. Mest flitig har han dock varit som översättare av dansk och fr.a. norsk litteratur.

Bland de mest namnkunniga författare han översatt kan nämnas Villy Sørensen, Suzanne Brøgger, Thorkild Bjørnvig, Inger Christensen, Jon Fosse, Herbjørg Wassmo och Linn Ullman.

Prisnämndens motivering lyder:

Det är en särskild konst att översätta våra försåtligt närbesläktade grannspråk norska och danska. En som oförväget antagit denna utmaning är Urban Andersson, som i ett imponerande antal verk med precision och osviklig känsla för nyanser återskapat de mest varierande stilarter, alltifrån det kärvt fåordiga till det uppsluppet spirituella.