Elsa Thulin-priset

Översättarsektionen förvaltar Elsa Thulins översättarpris, som sedan 1960 årligen har delats ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Efter en stadgeändring delas priset från och med 2006 ut till översättare av allmänlitteratur.

Elsa Thulins översättarpris består av en plakett av Edvin Öhrström och en penningsumma. Det delas ut i maj varje år.

Läs mer om Elsa Thulin i Svenskt översättarlexikon.

 

Elsa Thulin-priset 2017

Elsa Thulins översättarpris för 2017 tilldelas Urban Andersson.

”Det är en särskild konst att översätta våra försåtligt närbesläktade grannspråk norska och danska. En som oförväget antagit denna utmaning är Urban Andersson, som i ett imponerande antal verk med precision och osviklig känsla för nyanser återskapat de mest varierande stilarter, alltifrån det kärvt fåordiga till det uppsluppet spirituella.”

Läs mer om pristagaren Urban Andersson här.

 

Tidigare Elsa Thulin-pristagare

1960 Elsa Thulin
1961 Aida Törnell
1962 Sven Barthel
1963 Erik Blomberg
1964 Lorenz von Numers
1965 Nils Åke Nilsson
1966 Gunnel Vallquist
1967 Thomas Warburton
1968 Carl Gustaf Bjurström
1969 Eva Alexanderson
1970 Britt G Hallqvist
1971 Per Erik Wahlund
1972 Johannes Edfelt
1973 Karin Alin
1974 Allan Bergstrand
1975 Mårten och Birgit Edlund
1976 Harry Järv
1977 Björn Collinder
1978 Olov Jonason
1979 Asta Wickman
1980 Caj Lundgren
1981 Sonja Bergvall
1982 Arne Lundgren
1983 Ingvar Björkeson
1984 Göran Malmqvist
1985 Hans Björkegren
1986 Jan Stolpe
1987 Margaretha Holmqvist
1988 Vanja Lantz
1989 Göran O. Eriksson
1990 Marianne Gerland-Ekeroth
1991 Cilla Johnson
1992 Birgitta Hammar
1993 Peter Landelius
1994 Ulrika Wallenström
1995 Anders Bodegård
1996 Kerstin Hallén
1997 Sture Pyk
1998 Bengt Anderberg
1999 Ulla Roseen
2000 Lasse Söderberg
2001 Marianne Eyre
2002 Lars Erik Blomqvist
2003 Ann-Mari Seeberg
2004 Else Lundgren
2005 Magnus Hedlund
2006 Barbro Andersson
2007 Bengt Samuelson
2008 Hans-Jacob Nilsson
2009 Inger Johansson
2010 Kerstin Gustafsson
2011  Maria Ekman
2012 Maria Ortman
2013 Gunnar Harding
2014 Karin Mossdal
2015 Viveca Melander
2016 Nille Lindgren
2017 Urban Andersson

Spara

Spara

Spara