Kontakt

Sektionsstyrelsen

Kontakta gärna styrelsen om du har synpunkter, frågor och idéer! Om du vill att vi ska ta upp en viss fråga på ett styrelsemöte vill vi gärna veta det en vecka före mötet. I kalendariet ser du när nästa styrelsemöte äger rum.

Skriv till styrelse@oversattarsektionen.se

 

Författarförbundets kansli

Sektionsombud för översättarna på kansliet: Ludvig Berggren, ludvig.berggren@forfattarforbundet.se

Rapportering av översättningsarvoden: Skriv en enkel mejlrapport till arvodesrapport@forfattarforbundet.se  (Läs mer om arvodesrapportering i Avtalsalfabetet.)

Postadress:

Sveriges Författarförbund
Box 3157
103 63 Stockholm

Besöksadress:
Drottninggatan 88 B
Stockholm

E-post: info@forfattarforbundet.se

Telefon: 08-545 132 00
Växeln har öppet
Mån: 10-11, 13-15
Tis-Fre: 9-11, 13-15

Hemsida: www.forfattarforbundet.se