Aktuellt › Är du den vi söker?

Är du den vi söker?

Sveriges författarförbund utlyser två tjänster som båda går att söka till och med den 27 januari.

Den ena är en tjänst som facklig informatör i översättarfrågor på 20-25 %. Den fackliga informatören bevakar avtals- och arvodesfrågor för översättare, ger rådgivning och bistår i förhandlingar efter överenskommelse med Översättarsektionen. Informatören kommer att ingå i förbundets rådgivningsgrupp, som även består av tre jurister och ett ombud.

Den andra är en kommunikatörstjänst på 80 %. Kommunikatören har huvudansvaret för förbundets kommunikation. Vid sidan om kommunikationsarbetet inkluderar tjänsten ansvar för kopieringsstipendierna som utlyses årligen.

Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan till och med den 27 januari 2020!